Co-Prev, de vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB), heeft een draaiboek opgesteld ten behoeve van contact tracing in bedrijven en collectiviteiten.

Meer info daarover op de website van Co-Prev: Covid-19: contact tracing in bedrijven en collectiviteiten.

Draaiboek contact tracing

Het draaiboek bevat 3 hoofdstukken en 3 bijlagen. Er is een hoofdstuk rond definities, een hoofdstuk rond adviezen na triage van hoog risico en laag risico contacten en een hoofdstuk rond Contactopsporing in bedrijven en collectiviteiten.

Er wordt een definitie gegeven van contactonderzoek, index patiënt, contactpersoon, hoog risico contact of nauw contact, laag risico contact, quarantaine/isolatie, collectiviteit en cluster.

Een collectiviteit is een groep die dusdanig groot is, dat niet alle leden interactie met elkaar hebben, maar waarbij nog wel sprake is van gedeelde waarden, doelen en samenhorigheid. Een bedrijf is in die zin eveneens een collectiviteit.

In de contactopsporing bij werknemers maakt men een onderscheid tussen zorg-collectiviteiten en niet-zorg-collectiviteiten. De personen die in zorg-collectiviteiten wonen of verzorgd worden, behoren vaak tot de risicogroep voor een ernstig verloop van een covid-19 infectie.

Er worden 7 stappen doorlopen bij de contact opsporing:

  • Contactname door call center
  • Identificatie van de index case
  • Risicoanalyse
  • Identificatie en triage van contacten
  • Contactname met contacten
  • Maatregelen voor contacten
  • Werkhervatting

Bijlage 1 en 2 zijn de risicoanalyses op organisatieniveau voor niet-zorg-collectiviteiten en voor zorg-collectiviteiten.