Update 09/01/2023

In het kader van de campagne Bas Harnas (werken op hoogte) van Constructiv, werden diverse campagne-instrumenten ontwikkeld. Goede praktijkvoorbeelden en een on-line catalogus van aangepaste arbeids- en beschermingsmiddelen voor werken op hoogte zijn enkele van die instrumenten. Het onderstaande artikel geeft een overzicht van de on-line catalogus en enkele andere technische oplossingen en arbeidsmiddelen voor het werken op hoogte.

Sommige van die technische oplossingen waren al op BeSWIC gepubliceerd. Ook in de Nederlandse cataloog arbeidsvriendelijke hulpmiddelen staan er goede voorbeelden voor werken op hoogte.

Artikel op de blog van deze BeSWIC website over de campagne Bas Harnas: Preventiecampagne ‘Veilig werken op hoogte’.

On-line catalogus van Constructiv

In de on-line catalogus kan men selecteren op volgende arbeidsmiddelen:

  • steigers;
  • leuningen;
  • vangnetten.

Men krijgt er in de vorm van productfiches een concreet overzicht van de beschikbare middelen per fabrikant of leverancier.

De cataloog is beschikbaar op de website van Constructiv in de rubriek welzijn > campagnes > campagne veilig werken op hoogte > online catalogus veilig werken op hoogte.

Elevah manual drive

Tijdens de beurs “The way to health and safety” in Gent op 18 en 19 oktober 2016 kon men kennismaken met de “Elevah manual drive”. Dat product kreeg in 2015 door de “International Powered Access Federation” (IPAF) in het kader van de “International Awards for Powered Access” (IAPA) de “Low Level Access” prijs.

De Elevah manual drive is geschikt voor een hoogte van 4 tot 7 meter om bijvoorbeeld kapotte lampen te vervangen. Informatie over die producten is beschikbaar op de website van Elevah:

Telecom

Telecomtoepassingen en werken op hoogte, verdiend ook een specifieke aandacht. Hier hebben producenten zoals Branach oplossingen voor gevonden. Lees volgende informatie:

Frankrijk

In Frankrijk zijn er enkele normen rond werkzaamheden op lage hoogte. Hiervan zijn ook enkele publicaties gemaakt:

Een goed overzicht van de Franse en Europese normen (zoals EN 131-7:2013 en Ladders - Deel 7: Verrolbare bordesladders en -trappen) wordt gegeven door Syndicat national des fabricants d'Echelles & Marchepieds.

De platformen van producent Duarib, nl. de Wheelys en de Cabri zijn naast de Elevah ook goede voorbeelden. De Cabri is bovendien PIRL-conform. Meer info op de website van Duarib.

Diverse artikels op BeSWIC met praktische oplossingen voor werken op hoogte

Op BeSWIC waren er al diverse artikels gepubliceerd met oplossingen voor het betreden van containers en tankwagens, stellingen die makkelijker kunnen worden opgebouwd, enz.

Daarnaast zijn er ook artikels over de niet klassieke manieren voor werken op hoogte, zoals touwtechnieken of enkele minder gekende risico’s verbonden met hoogtewerkers.

Hieronder enkele artikels op BeSWIC:

Arbovriendelijke hulpmiddelen

Op de Nederlandse website “Arbovriendelijke hulpmiddelen” staan er vele voorbeelden. De website werd eind 2019 aangepast. Er kan opgezocht worden op type product, gevaar, beroep, werkzaamheid, arbeidsmiddel en bouwmiddel.

Het betreft niet enkel oplossingen voor werken op hoogte, maar allerlei materiaal die door bouwberoepen of de bouwsector kunnen worden gebruikt.

Ook op de website van het Franse Preventionbtp kan men via de filter beroepen en de filter risico’s oplossingen vinden. 

In de NIOSH-publicatie Ergonomics for Construction Workers worden 20 Tip-sheets vermeld die gegroepeerd zijn in 4 groepen van eenvoudige oplossingen nl. voor werkzaamheden op de vloer en op de begane grond, voor werkzaamheden boven het hoofd, voor tillen, vasthouden en hanteren van materialen en voor intensief handenarbeid.