Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) stelt zijn belangrijke database met 120.000 chemische stoffen ter beschikking.

Bevordering van de veiligheid

De database is een unieke informatiebron over de chemische stoffen die in Europa worden vervaardigd en geïmporteerd. Die informatie levert een waardevolle bijdrage aan de bevordering van een veilig gebruik van chemische stoffen en aan de vervanging van de gevaarlijkste chemicaliën door veiligere alternatieven.

120.000 stoffen

Vanaf 20 januari 2016 is uitgebreide informatie over 120.000 chemische stoffen beschikbaar. De info wordt gepresenteerd op drie niveaus: infokaart, kort profiel en gedetailleerde brongegevens. Op die manier ontstaat er één enkel toegangspunt tot belangrijke informatie over chemische stoffen, wat het veilige gebruik van die stoffen en de kwaliteit van de gegevens ten goede komt.

De database geeft informatie over:

  • de indeling en etikettering van 120.000 chemische stoffen;
  • de gevaren en het veilige gebruik van 14.000 chemische stoffen die zijn geregistreerd krachtens de REACH-verordening;
  • 2 miljoen onderzoeksamenvattingen over eigenschappen en effecten van chemische stoffen;
  • 168 chemische stoffen die vermeld staan als zeer zorgwekkend;
  • 64 chemische stoffen waarvan men in de Europese Unie het gebruik heeft beperkt.

Meer informatie

Zoeken in de database van ECHA: Advanced search for Chemicals