Een mogelijke besmetting met het coronavirus vormt op de werkvloer een arbeidsrisico waar de werkgever zijn werknemers tegen moet beschermen. Om dat risico te evalueren heeft de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) een checklist voor zelfcontrole opgesteld.

De checklist is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid: Checklist preventie COVID 19 gebaseerd op de Generieke Gids (DOCX, 47,3 KB).

Die checklist is recent aangepast aan de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

Meer informatie

  • over de gevolgen van het Coronavirus op de werkvloer en de te nemen maatregelen, op de website van de FOD Werkgelegenheid: Coronavirus;
  • aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in de strijd tegen het Coronavirus: Coronavirus COVID-19;
  • over de impact van het coronavirus in diverse domeinen: Coronavirus COVID-19 – nuttige links.