Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) biedt in het kader van de campagne “Gezond werk: verlicht de last!” een reeks praktische gespreksstarters over aandoeningen aan het bewegingsapparaat (ofwel musculoskeletale aandoeningen – MSA).

De aangeboden tips kunnen nuttig zijn bij trainingen en groepsdiscussies op het werk of in het beroepsonderwijs. Aan de hand van herkenbare werkplekscenario’s (zoals het kappersvak en de machinebediening) worden alledaagse onderwerpen zoals het effect van urenlang staan of het hanteren van zware lasten verkend. Er worden praktische tips gegeven voor de preventie van MSA alsook adviezen aan managers en werknemers voor snelle en doeltreffende communicatie over de gezondheid van het spier- en skeletstelsel.

De tips zijn beschikbaar op de website van de campagne "Gezond werk: verlicht de last! 2020-2022" in 14 talen, waaronder het Nederlands: Conversation starters voor gesprekken op de werkvloer over aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Bekijk ook het Napo-filmpje “Spier- en skeletaandoeningen begrijpen” op de website van “Napo’s films”: Napo op de werkplek.

“Gezond werk: verlicht de last!” – prioriteitsgebied “Toekomstige generaties”

De campagne “Gezond werk: verlicht de last!” van EU-OSHA richt zich momenteel op de bevordering van gezonde spieren en botten bij kinderen en jongeren. Het nieuwe prioriteitsgebied past in een levensloopbenadering die meer inzicht kan geven in hoe en waarom aandoeningen van het bewegingsapparaat zich in de loop van de tijd voordoen en hoe de gezondheid van het bewegingsstelsel kan worden bevorderd.

Bezoek voor meer informatie de website van de campagne "Gezond werk: verlicht de last! 2020-2022" van EU-OSHA, en de rubriek Toekomstige generaties.

Op de campagnewebsite staan heel wat hulpbronnen, zoals casestudy’s, rapporten en beeldmateriaal, in de rubriek Praktische hulpmiddelen en richtlijnen.

Over het nieuwe prioriteitsgebied verschenen volgende berichten op deze BeSWIC website:

(Bron: Healthy Workplaces Campaign News – juni 2022: Laten we het gesprek over aandoeningen aan het bewegingsapparaat aangaan met managers en (toekomstige) werknemers)