Met een aantal experten uit de (petro)chemische- en contractingbedrijven heeft Agoria een code van goede praktijk opgesteld voor de beheersing van de risico’s bij de product blootstelling bij technische interventies.

Geregeld komen bij technische interventies incidenten met chemische producten voor, soms met ernstige gevolgen en met een grote kans op blijvend letsel voor het slachtoffer. Zware arbeidsongevallen kunnen bijvoorbeeld gebeuren bij het openen van technische installaties met chemische producten die onder meer in leidingen achterblijven.

Samen met contractingbedrijven en bedrijven uit de (petro)chemische sector heeft Agoria een code opgesteld die bij dergelijke interventies de risico’s kan helpen beheersen en ongevallen of letsels vermijden. Deze code bevat voorbeelden, tips en ook enkele nuttige modellen.

De nieuwe code zal worden voorgesteld op het seminarie van Agoria op 19 september 2017 in de gebouwen van Blue Point in Brussel. Aansluitend op dat seminarie zal Agoria ook de preventieadviseur van het jaar bekend maken. Deze award wordt uitgereikt aan de meest verdienstelijke preventieadviseur in het kader van werken met derden.

Meer informatie over en de inschrijving voor dat event is beschikbaar op de website van Agoria: Voorstelling nieuwe code én uitreiking award preventieadviseur 2017: schrijf in !

Deze code is de vijfde in rij die Agoria opstelde. De vorige vier worden met succes in de industrie als referentie gebruikt:

  1. Hoe een asbestinventaris ter beschikking stellen (editie 2008)
  2. Werken met vuurvaste keramische vezels (editie 2010)
  3. Code voor werken aan en in de nabijheid van elektrische installaties (editie 2012)
  4. Code werken in besloten ruimtes (editie 2015)

De codes zijn beschikbaar op de website van Agoria: Codes van goede praktijk