Constructiv heeft in 2017 in samenwerking met de werkgevers- en werknemersorganisaties van de bouwsector, de Vereniging van Stellingbouw Bedrijven België, de koepelorganisatie van de dienstverlenende organisaties uit de elektrotechnische sector en de nationale beroepsvereniging van veiligheidscoördinatoren, een “Code van goede praktijk voor het veilig monteren, demonteren en gebruiken van steigers” samengesteld.

Deze code van goede praktijk werd vervolgens in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid en Sociaal Overleg in deze nieuwe versie verder uitgewerkt tot een overzichtelijk geheel van technische oplossingen voor diverse steigertypes, conform de reglementaire voorwaarden en vereisten die aan het gebruik van steigers verbonden zijn.

De code van goede praktijk is beschikbaar op de website “Building your learning” van Constructiv: Code van goede praktijk - Gebruik en montage van steigers.