In februari 2024 publiceerden de Secretariaten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) een checklist voor de werknemer-fietsgebruiker. De publicatie doet een aantal verplichting met betrekking tot het gebruik van de fiets op en op weg naar het werk uit de doeken.

De fiets is het vervoermiddel waarvan het gebruik de afgelopen twee decennia in alle gewesten de sterkste stijging kent. Deze opwaarts trend wordt ook waargenomen in het kader van het woon-werkverkeer. Volgens de laatste federale enquête over het woon-werkverkeer nam in 2021 14,1% van de (1,6 miljoen) werknemers in België de fiets als hoofdvervoermiddel voor het woon-werkverkeer tegenover 7,8% in 2005 en 11,1% in 2017.

Met het toenemende gebruik van de fiets door werknemers, rijst de vraag naar verplichtingen voor werkgevers die verband houden met de veiligheid en het welzijn van werknemers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer of in uitvoering van hun werk.

De checklist geeft een overzicht van de voornaamste verplichtingen ter zake die vervat zitten in de Codex over het welzijn op het werk, de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juni 2017 betreffende de bedrijfsvervoerplannen.

De publicatie is beschikbaar op de website van de:

Informatie over bedrijfsvervoersplannen is beschikbaar op volgende websites:

De werkgroep documenten van Prebes heeft ook een checklist opgesteld, die kan gebruikt worden als leidraad voor een individuele fietser maar ook als leidraad voor het fietsbeleid van de ganse organisatie: DOC128. Dit document en andere fietsinformatie werd voorgesteld op 23 januari 2024 op het jaarlijks Nieuwjaarsforum van Prebes West-Vlaanderen. Meer informatie over dit evenement op de website van Prebes: Nieuwjaarsforum.

Op BeSWIC

Op deze BeSWIC-website werden in het verleden al verschillende berichten gepubliceerd over het woon-werkverkeer met de fiets: