Met de nieuwe brochure “Alcohol de baas” wil het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) leidinggevenden in de sociale economie helpen om het thema alcohol en drugs bespreekbaar te maken. De brochure bevat realistische situaties die leidinggevende inspiratie kunnen bieden bij het omgaan met en bespreken van alcohol- en druggebruik op het werk.

Een alcohol- en drugbeleid binnen de sociale economie

Alcohol- en ander druggebruik kunnen voorkomen in alle werkcontexten. Dit kan een negatieve impact hebben op het functioneren en het welzijn van zowel de betrokken werknemer als de gehele organisatie. Voorbeelden hiervan zijn concentratieproblemen, een verminderd coördinatievermogen, een slechter geheugen en het ontstaan van conflicten. Het is dus belangrijk om preventief een alcohol- en drugbeleid op te stellen dat vastlegt hoe problemen door alcohol en andere drugs kunnen worden vermeden en – indien er al sprake is van alcohol- of druggebruik – hoe deze correct worden aangepakt.

Binnen de sociale economie komt alcohol- en ander druggebruik net zo goed voor. Deze werknemers worden vaak geconfronteerd met verschillende problemen, waardoor ze niet terecht kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Alcohol- en druggebruik kan hiervan een onderdeel of gevolg zijn. Bovendien is deze doelgroep extra kwetsbaar en is een gepaste aanpak voor dergelijke problemen noodzakelijk.

Over de brochure

De brochure ‘Alcohol de baas’ helpt maatwerkbedrijven bij het opstellen en aanpassen van een stevig alcohol- en drugbeleid. Bovendien kan de brochure een houvast zijn voor leidinggevenden om het gesprek aan te gaan bij het waarnemen of vermoeden van middelenmisbruik op het werk.

De brochure bestaat uit de beschrijving van een tiental realistische casussen, gevolgd door mogelijke reacties van de leidinggevende. Op basis van deze reacties geeft men enkele tips mee over hoe snel en gepast te reageren in vergelijkbare situaties. Een goede aanpak vertrekt namelijk altijd van een aantal principes:

  • sta even stil;
  • reageer altijd;
  • steun op het alcohol- en drugbeleid van je organisatie;
  • voorzie tijd en ruimte voor een gesprek;
  • communiceer transparant en laat ruimte voor reactie;
  • bezorgdheid is altijd een goede start.

Benieuwd hoe deze principes zich vertalen in de praktijk? Download of bestel dan de brochure “Alcohol de baas” op de website van VAD: Alcohol de baas: maak problemen rond alcohol en andere drugs op de werkvloer bespreekbaar - VAD.