Checklist voor de veiligheid en het welzijn van de werknemer-fietsgebruiker

In februari 2024 publiceerden de Secretariaten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de Nationale Arbeidsraad (NAR) een checklist voor de werknemer-fietsgebruiker. De publicatie doet een aantal verplichting met betrekking tot het gebruik van de fiets op en op weg naar het werk uit de...

Brochure “Alcohol de baas” van VAD om alcohol- en ander druggebruik binnen de sociale economie bespreekbaar te maken

Alcohol en drugs

Met de nieuwe brochure “Alcohol de baas” wil het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) leidinggevenden in de sociale economie helpen om het thema alcohol en drugs bespreekbaar te maken. De brochure bevat realistische situaties die leidinggevende inspiratie kunnen bieden bij het...

Napo-video over het risico van brand en explosies op de werkplek

  • Brandpreventie
  • ATEX

In de animatiefilm “Napo in… brandalarm!” van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) illustreren Napo en zijn collega’s het risico van brand en explosies op de werkplek en de maatregelen die kunnen worden genomen om de risico's te beperken. Een belangrijk...

Oproep tot het inzenden van nominaties voor de Awards voor goede praktijken van EU-OSHA

Belgisch focal point EU-OSHA

De Awards voor goede praktijken voor een gezonde werkplek, georganiseerd door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en zijn nationale focal points, zijn een erkenning voor organisaties die een uitstekende en innovatieve bijdrage hebben geleverd aan veiligheid en...