Domus Medica vzw en de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), hebben samen een project op poten gezet in 2019 om de multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen en klinisch psychologen voor de detectie en behandeling van burn-out te versterken. Er zijn namelijk heel wat vragen die huisartsen zichzelf stellen, waarbij de klinisch psycholoog kan helpen:

  • Wanneer moeten we de diagnose burn-out in overweging nemen?
  • Hoe kunnen we iemand met de diagnose zo efficiënt mogelijk begeleiden?
  • Wie moet ik best nog betrekken bij het traject?
  • Wat doe ik zelf en waarvoor verwijs ik door?

Het is cruciaal om de kennis en de vaardigheden van de huisartsen te versterken, waardoor de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg voor mensen met een burn-out kan worden geoptimaliseerd. Daarom is die samenwerking nodig tussen de twee beroepsgroepen op de hele lijn, van preventie en behandeling van burn-out tot de werkhervatting.

Concreet bestond het project uit twee luiken:

  • De e-learning biedt de nodige theoretische achtergrond over burn-out.  
  • Met deze kennis kan vervolgens een LOK-pakket gevolgd worden: lokaal georganiseerde multidisciplinaire vormingen voor huisartsen en klinisch psychologen. Via “peer learning” worden praktijkvoorbeelden en oefeningen gebruikt om te exploreren hoe de detectie en behandeling van burn-out vorm kan krijgen. Er wordt geleerd om symptomen van burn-out te herkennen, om de diagnosetools te gebruiken, zoals de “Burn-out Assessment Tool”, en er wordt aandacht geschonken aan het gepast doorverwijzen (hoe, wanneer en naar wie). Een “train-de-trainer” pakket is beschikbaar voor de begeleiders.

Bekijk de tools op de website Ik voel me goed op het werk: Geïntegreerde aanpak van burn-out (Domus Medica en VVKP).