Vanaf 1 april 2010 moeten alle Belgische ondernemingen een preventief alcohol- en drugbeleid hebben. Bij Dexia besloot men niet tot op het laatste nippertje te wachten, en werd het alcoholbeleid al enige tijd geleden ingevoerd.

In 2004 kwam vanuit de sociale dienst het voorstel om een dergelijk beleid uit te werken, vooral met de bedoeling om werknemers met een drankprobleem te helpen. Het beleid moest dus hoofdzakelijk curatief geïnspireerd zijn en niet repressief.
De sociale dienst, de interne medische dienst, de interne en externe preventiedienst en de personeelsdienst werkten samen een nota uit waarin de methodologie en doelstellingen werden vastgelegd.

Werkgroep

Een volgende stap was het oprichten van de werkgroep ‘Verslavingen’, waar ook vakbondsvertegenwoordigers, verpleegsters en artsen van de interne medische dienst en de preventieadviseur bij betrokken waren. Ook twee externe consultants van de Vlaamse Vereniging voor Alcohol- en Drugproblemen (VAD) werden hierbij betrokken.

De werkgroep legde in 2006 de concrete objectieven van het alcoholbeleid vast. Deze komen in grote lijnen overeen met de objectieven van CAO 100, de collectieve arbeidsovereenkomst die ondernemingen verplicht om zo’n beleid op te stellen. Naast het curatieve aspect, wordt immers ook sterk de nadruk gelegd op preventie.

Van objectieven naar een procedure

Vervolgens werden de objectieven vertaald in concrete regels en een procedure voor het beheer van alcohol- en drugsproblemen op de werkplek. Het meebrengen van alcoholische dranken naar de werkplek is bij Dexia volledig verboden. Wat wel mag is een glas bier bij het middagmaal. Bij feestjes zakenlunches met derden is alcoholgebruik toegestaan.

De procedure maakt een onderscheid tussen de eerste keer dat een werknemer onder invloed op het werk verkeert en de volgende vaststelling(en). Na een eerste vaststelling wordt de werknemer op kosten van het bedrijf met een taxi naar huis gevoerd of kan hij bijkomen in een veilig lokaal. Er worden verder geen concrete gevolgen aan gegeven.

Bij volgende vaststellingen draait de werknemer zelf op voor de kosten van het transport en worden de uren afwezigheid afgetrokken van het jaarlijks verlof. Vervolgens wordt een formeel verslag van de feiten opgesteld. Dit wordt overgemaakt aan de personeelsdienst. Deze verslagen vormen een belangrijk element bij de functioneringsgesprekken.

Sensibilisering en preventie

Alle leidinggevenden bij Dexia kregen voorts een opleiding over alcoholbeleid. Het intranet van het bedrijf en affichecampagnes in de kantoren zorgden voor het informeren en sensibiliseren van het niet-leidinggevend personeel.

Meer info:

Over de aanpak van Dexia, zie op de website van Prevent: Alcohol- en drugsbeleid in de praktijk: Dexia kiest voor strenge maar curatieve aanpak.

Over CAO nr. 100 betreffende het voeren van een preventief alcohol- en drugsbeleid in de onderneming, zie op de website van: