Rubriek Brandpreventie (Website civieleveiligheid.be - FOD Binnenlandse zaken) 

De Algemene directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse zaken geeft informatie over de wetgeving op de website Civiele Veiligheid onder de rubriek Brandpreventie.