Deze module bevat informatie over de verschillende campagnes die worden gevoerd in het kader van welzijn op het werk:

 • Europese informatie en sensibiliseringscampagnes, gerealiseerd voor het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA);
 • Europese inspectiecampagnes, gerealiseerd voor het Senior Labour Inspectors Committee (SLIC);
 • Belgische inspectiecampagnes van de AD Toezicht van het welzijn op het werk (AD TWW);
 • Belgische informatie en sensibiliseringscampagnes van de AD Humanisering van de arbeid (AD HUA) of andere overheidsdiensten die werken rond verwante thema’s;
 • Belgische veiligheidscampagnes van Constructiv en AD TWW.

 

Campagne over kwartsstof in de bouwsector (2010-2012)

 • Gevaarlijke stoffen
 • Chemische agentia
 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Beroepsziekten

Van oktober 2010 tot juni 2012 voerden het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) en de Algemene Directie Toezicht...

Inspectiecampagne rond chemische agentia in de sector van de oppervlaktebehandeling van metalen

 • Gevaarlijke stoffen
 • Chemische agentia
 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties

In het najaar van 2015 heeft de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne gehouden bij 83 bedrijven in de...