Tussen februari 2010 en maart 2010 hebben de arbeidsinspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk nagegaan of de sector van de houtbewerking de belangrijkste preventieregels in de dagelijkse praktijk heeft kunnen omzetten.

Waarom deze campagne ?

De sector van de houtbewerking vertoont een hoog risico inzake zware arbeidsongevallen die vaak een permanente invaliditeit tot gevolg hebben. De preventie van de beroepsziekten is ook een prioriteit. Daarom werden de belangrijkste risico's voor het werk onderworpen aan een bijzondere analyse volgens een controlelijst.

De belangrijkste risico's voor het werk zijn:

 • het gebruik van machines voor de bewerking van hout;
 • brand- of ontploffingsgevaar;
 • de blootstelling van de werknemers aan lawaai en chemische en kankerverwekkende agentia, vooral het fijne houtstof.

Wie en wat werd gecontroleerd ?

Deze nationale campagne omvatte de doelgroep van de werkgevers die actief zijn onder de volgende NACE-codes:

 • 16 100: zagen en schaven van hout;
 • 16 210: vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout;
 • 16 230: vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk;
 • 16 240: vervaardiging van houten emballage;
 • 16 291: vervaardiging van andere artikelen van hout;
 • 31 010: vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen;
 • 31 020: vervaardiging van keukenmeubelen;
 • 31 091: vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen;
 • 31 092: vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen;
 • 43 320: schrijnwerk.

De inspecteurs hebben tijdens de campagne de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen gecontroleerd die door de werkgevers werden genomen op het vlak van:

 • het werk met gevaarlijke machines voor de bewerking van hout (arbeidsmiddelen- en machineveiligheid);
 • brand- en ontploffingsgevaar door de aanwezigheid van hout, houtstof, solventen en lijm;
 • blootstelling aan lawaai;
 • blootstelling aan chemische en kankerverwekkende agentia;
 • blootstelling aan houtstof.

Meer informatie