In november 2021 lanceerde De federale overheid een informatie- en sensibiliseringscampagne om het onderwerp van mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken. De campagne werd door de federale overheidsdiensten Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid opgezet en maakt deel uit van het Federaal Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk, dat vice-eersteministers Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Petra De Sutter en minister David Clarinval in 2021 opstartten.

Als onderdeel van de campagne werd de campagnewebsite Ikvoelmegoedophetwerk.be gelanceerd. De website biedt allerlei informatie en advies voor zowel werkgevers als werknemers:

 • Op afspraakmetjemedewerkers.be staan afspraken die werkgevers en managers met hun werknemers kunnen maken en tips om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren, preventiemaatregelen in de onderneming op te zetten, …
 • Op afspraakmetjezelf.be staan concrete afspraken die werknemers met zichzelf, hun collega's of hun leidinggevenden kunnen maken om het mentaal welzijn op het werk te verbeteren.
 • Het pauzepraatje is een podcastreeks die samen met experts, bekende Belgen en werkgevers stilstaat bij het belang van mentaal welzijn op het werk. In enkele afleveringen wordt nagegaan hoe je je welzijn op het werk kan bewaken en verbeteren, en hoe bedrijven en organisaties dit kunnen aanpakken in het belang van hun medewerkers.

Meer informatie in volgend bericht op de website van de FOD Werkgelegenheid: Campagne om mentaal welzijn op het werk bespreekbaarder te maken.

Mentaal welzijn als topprioriteit

Uit onderzoek blijkt dat niet iedereen het makkelijk vindt om over zijn, haar, hun mentaal welzijn te praten. De campagne wil iedereen ertoe aanzetten om over zijn, haar, hun mentaal welzijn te spreken, thuis of op het werk, en om concrete afspraken hierover te maken. Ook werkgevers worden aangesproken om afspraken te maken met hun medewerkers en zo werkgerelateerde psychosociale risico's te voorkomen.

Handvaten aanreiken

Met de campagne en de latere acties in het Federale Actieplan Mentaal Welzijn op het Werk wil de regering een positieve verandering teweeg brengen voor de verschillende doelgroepen: zowel voor werknemers, ambtenaren als zelfstandigen.

Kwetsbare groepen hulp bieden

Uit wetenschappelijke monitoring is gebleken dat de geestelijke gezondheid als het ware het patroon van de pandemie en maatregelen volgt. Hoe strikter de te volgen maatregelen en hoe langer we de te volgen maatregelen dienen aan te houden, hoe groter de impact op het welbevinden. Experts waarschuwen dat kwetsbare groepen extra aandacht verdienen en hulp nodig hebben.

Acties binnen de campagne

Naast de lancering van de website Ikvoelmegoedophetwerk.be, werd de campagne verspreid onder meer op de radio, sociale media en de websites van de FOD Werkgelegenheid.

Tegelijkertijd kreeg de campagne de steun van enkele bekende Belgen, zoals Vlaams televisiegezicht Evy Gruyaert en Adrien Devyver, bekend van de Franstalige zender RTBF.

Eerste resultaten (juni 2022)

Naar aanleiding van de Dag van het Werkplezier maakte de overheid op 8 juni 2022 de eerste resultaten bekend van de campagne:

 • Op de campagnewebsite Ikvoelmegoedophetwerk.be maakten werknemers en werkgevers sinds het begin van de campagne tot juni 2022 al 6.819 afspraken met zichzelf of met hun team, om meer aandacht te besteden aan mentaal welzijn op het werk. Daarbij kozen werknemers het vaakst voor ‘ik maak tijd voor de belangrijkste personen in mijn leven’, werkgevers voor ‘ik maak tijd om successen te vieren met het team’. Andere vaak voorgenomen afspraken door werknemers waren ‘ik eet niet terwijl ik werk en neem een échte middagpauze’ en ‘ik zorg dat de doelen in mijn dagplanning redelijk zijn en ik stop op tijd’; voor werkgevers ‘ik maak tijd voor persoonlijk contact met mijn medewerkers’ en ‘ik ontwikkel een echt beleid rond welzijn op het werk om problemen te voorkomen en welzijn te bevorderen’.
 • Onderzoeksbureau iVox polste bij 1.000 actieve Belgen tussen 18 en 65 jaar naar hun kennis rond stress en burn-out, en hun attitude en gedrag rond mentaal welzijn op het werk. Hieronder enkele resultaten:
  • Belgen waren – een halfjaar na de nulmeting bij de lancering van de campagne – meer gaan praten over de werkdruk en hoe ze zich voelden op het werk.
  • Wie de campagne zag, kende ook beter de symptomen van een burn-out (61% vs. 50%), wist vaker bij wie je terechtkan bij werkgerelateerde stress (69% vs. 56%) én wist beter wat je zelf kan doen om een burn-out te vermijden (61% vs. 46%).
  • Stressklachten werden minder vaak doodgezwegen op het werk (daling van 54% naar 41%) en minder werknemers waren bang voor de reactie van collega’s als ze aangaven dat de werkdruk te hoog lag voor hen (daling van 52% naar 40%).

Meer informatie en quotes van verschillende betrokkenen in dit bericht op de website van de FOD Werkgelegenheid: 8 juni is voortaan… de Dag van het Werkplezier.