Om welzijn op het werk te promoten trokken de medewerkers van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) in november 2015 voor het eerst het land door in een volledig ingerichte vrachtwagen, die de naam ‘Federal Truck’ meekreeg.

De Federal Truck is een vrachtwagen voor sensibilisatie-acties. Het interieur bestaat uit een ruimte met zitbanken, een interactief spel, digitale tablets en een fotobox waar foto’s van deelnemers afgedrukt worden.

De vrachtwagen doorkruiste België en hield stand op pleinen, in scholen en ondernemingen. De federale overheid biedt met dit concept aan een breed publiek van burgers laagdrempelige, korte en gratis infosessies over diverse thema’s.

Preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) in scholen

In 2015 en 2016 stelden animatoren van de FOD Werkgelegenheid het spel de Flexaminator in de Truck voor aan leerlingen en leerkrachten van de derde graad van het secundair onderwijs. De Flexaminator is een tool die ontwikkeld werd om jongeren kennis te laten maken met musculoskeletale aandoeningen (MSA), maar ook om hen te informeren over de oorzaken en de preventie ervan: het werk aanpassen aan de mens, de juiste tools en technieken gebruiken, goede houdingen leren aannemen, …

Meer informatie over de Flexaminator op de website van de FOD Werkgelegenheid, in de module Publicaties > De Flexaminator: een spel over het belang van een goede houding en de preventie van musculoskeletale aandoeningen.

Preventie van psychosociale risico’s (PSR) in bedrijven

Het preventieteam animeerde in april en mei 2017 gratis sessies van een uur over psychosociale risico’s voor managers, HR-verantwoordelijken, werknemersafgevaardigden en leden van comités voor preventie en bescherming op het werk uit bedrijven en organisaties.

Tijdens deze sessie werd basisinformatie gegeven over de rol, de verantwoordelijkheden en de mogelijke oplossingen bij psychosociale risico’s (PSR) op het werk. Verschillende preventietools, tools voor de opsporing en de diagnose van risico’s werden voorgesteld.

Foto’s van de infosessies:

Federal truck

Federal truck

Federal truck

Federal truck

Meer informatie over psychosociale risico’s en over de tools bij het thema Psychosociale risico's (PSR).

Etikettering van gevaarlijke producten

In mei 2018 werd in de truck een campagne gelanceerd om leerlingen kennis te laten maken met etiketten op gevaarlijke producten. De campagne was gericht naar leerlingen van de derde graad van het beroeps- en technisch onderwijs, die al geconfronteerd worden met de  werkvloer tijdens stageperiodes.

Tijdens deze sessies werden leerlingen ook geïnformeerd over  mogelijke blootstelling  en hoe ze best omgaan met gevaarlijke producten op het werk. Ze kregen informatie over de pictogrammen, de veiligheidsinformatiebladen en basispreventiemaatregelen die verplicht zijn in organisaties en bedrijven.

Meer informatie

Over het project van de federale vrachtwagen, op de website van de Kanselarij van de Eerste Minister: Federal Truck.