Van oktober 2010 tot juni 2012 voerden het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) en de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) een campagne voor de bescherming van de bouwvakkers tegen kwartsstof.

Van oktober 2010 tot juni 2012 voerden het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (NAVB) en de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk (TWW) een campagne voor de bescherming van de bouwvakkers tegen kwartsstof. De campagne verliep in 2 fasen:

  • van oktober 2010 tot december 2011: informatieve preventiecampagne van het NAVB;
  • van januari 2012 tot juni 2012: handhavingscampagne door de arbeidsinspectiedienst TWW.

Informatiecampagne van het NAVB (ondertussen Constructiv)

Op 26 oktober 2010 is de campagne ‘Gun kwartsstof geen ademruimte!’ van het NAVB (het huidige Contstructiv) van start gegaan. Tot 31 december 2011 heeft het NAVB en zijn partners de bouwbedrijven geïnformeerd over de risico’s van kwartsstof en de mogelijke oplossingen.

Meer informatie over die campagne op de website van Constructiv in de rubriek Campagnes > Campagne Kwartsstof.

Enquêtes bij werkgevers en werknemers uit de bouwsector

In juli 2010 heeft het NAVB als voorbereiding van de campagne een eerste enquête gehouden om na te gaan of werknemers en werkgevers in de bouwsector zich bewust waren van de problematiek van kwartsstof.

Bekijk de resultaten van de enquête van juli 2010 op pagina 3 van het campagneverslag op de website van buildingyourlearning: Campagne 'Kwartsstof' 2010-2012.

Het NAVB organiseerde in februari tot april 2012 een 2de enquête. Aan de hand van de vragenlijst wou het NAVB nagaan of de kennis van de aannemers en de arbeiders over de gevaren van kwartsstof geëvolueerd is.

Inspectiecampagne kwartsstof van TWW

Conform aan het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het NAVB hield de Algemene Directie Toezicht Welzijn op het Werk (AD TWW) een vervolgcampagne met betrekking tot de blootstelling aan kwartsstof.

Die campagne ging op 1 januari 2012 van start en had een meer repressief karakter. De inspecteurs gingen na hoe de blootstelling aan kwartsstof op de bouwplaatsen was geëvolueerd en zo nodig namen zij repressieve maatregelen bij het vaststellen van ernstige inbreuken. Er was in samenspraak met de sociale partners in de schoot van het NAVB een lijst met de te verifiëren preventiebepalingen opgesteld.

Tegen deze inbreuken werd er repressief opgetreden:

  • verzagen van kwartshoudende materialen (betonelementen, betonstenen, bakstenen, ….) met arbeidsmiddelen die niet zijn voorzien van een stofafzuiging of van watertoevoer;
  • slijpen van sleuven in kwartshoudende materialen (bakstenen, …) met slijpschijven die niet zijn voorzien van een stofafzuiging;
  • polieren van betonelementen met arbeidsmiddelen die niet zijn voorzien van een stofafzuiging of van watertoevoer;
  • schuren van kwartshoudende materialen met schuurmachines die niet zijn voorzien van een stofafzuiging;
  • reinigen van de werkplek anders dan met een stofzuiger met aangepaste filter of door het stof te bevochtigen.

Aantal vaststellingen van de inspecteurs

Januari 2012

Activiteit

In Orde

Niet In Orde

Totaal

Verzagen van kwartshoudende materialen

50

74

124

Slijpen van kwartshoudende materialen

11

42

53

Droog polieren van beton

0

1

1

Vlak schuren van kwartshoudende materialen

0

0

0

Droog reinigen van de werkplek

12

21

33

Totaal

73

138

211

Februari 2012

Activiteit

In Orde

Niet In Orde

Totaal

Verzagen van kwartshoudende materialen

29

71

100

Slijpen van kwartshoudende materialen

13

33

46

Droog polieren van beton

2

2

4

Vlak schuren van kwartshoudende materialen

1

0

1

Droog reinigen van de werkplek

4

6

10

Totaal

49

112

161