Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Arbeidsomstandigheden in de (brede) transportsector

Vervoer en opslag
08.07.2022

Het Europees vakbondsinstituut (ETUI) heeft editie 25 van zijn tijdschrift rond veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) HesaMag gewijd aan het thema van de arbeidsomstandigheden in de transportsector (weg, spoor, water en lucht).

Campagne tegen afgerukte bovenleidingen

  • Bouw
  • Vervoer en opslag
10.06.2015

Update 28/03/2023

In het voorjaar van 2015 startte Infrabel samen met de Belgische transportfederatie Febetra, de Confederatie Bouw en de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA), een sensibiliseringsactie gericht naar vrachtwagenbestuurders. Voor die actie liet Infrabel een humoristische poster ontwerpen die de betrokken federaties via hun interne kanalen naar al hun leden sturen. Er werden ook affiches gemaakt die ter beschikking worden gesteld aan alle aangesloten leden.

Dodelijke ongevallen in besloten ruimten op schepen

Vervoer en opslag
08.06.2015

Update 12/07/2023

De vakorganisatie Nautilus roept op tot actie naar aanleiding van de vele dodelijke ongevallen bij het betreden van besloten ruimten aan boord van schepen. In de maand april 2015 waren er ten minste 11 doden bij dergelijke ongevallen gerapporteerd. Eén dode aan boord van een schip dat pellets vervoerde, vier doden in Denemarken en 3 doden op 11 april 2015 in de Antwerpse haven.

Antwerpse haven krijgt internationale prijs voor welzijn van zeelui

Vervoer en opslag
09.01.2012

Het “International Committee on Seafarers’ Welfare” (ICSW) heeft de haven van Antwerpen uitgeroepen tot haven van het jaar. De ICSW bekommert zich om het welzijn van zeelieden wereldwijd en beloont met deze prijs de inspanningen die de haven van Antwerpen op dit vlak heeft geleverd.