Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Koninklijk besluit tot vaststelling van het nationaal noodplan

 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
25.06.2024

Op 14 mei 2024 werd het koninklijk Besluit (KB) van 26 april 2024 tot vaststelling van het nationaal noodplan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze tekst kadert, samen met een ministeriële omzendbrief, in de voorbereiding van het nieuwe wetboek Noodplanning en Crisisbeheer.

Organisatie van medische zorg bij CBRNe-incidenten: rapport van KCE

 • Brandpreventie
 • ATEX
 • Chemische agentia
 • Biologische agentia
 • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
14.12.2023

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft zich op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gebogen over de organisatie van de ziekenhuiszorg bij CBRNe-incidenten: noodsituaties waarbij chemische (C), biologische (B) of radiologische/nucleaire (RN) stoffen vrijkomen, al dan niet in combinatie met explosieven (E).

Witboek crisisbeheer

 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
21.08.2023

De Commissie van deskundigen inzake crisisbeheer heeft op 25 april 2023 het witboek met aanbevelingen ter verbetering van het crisisbeheer in België overhandigd aan minister Verlinden.

50 jaar duikteam van de Civiele Bescherming

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Arbeidsongevallen
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
19.01.2023

Het duikteam van de Civiele Bescherming bestaat vijftig jaar en dat werd op 15 december 2022 gevierd tijdens een plechtigheid in de operationele eenheid van Crisnée.

Internationale 112-award voor communicatoren netwerk van discipline 5 van de noodplanning (team D5)

06.07.2017

Update 01/08/2023

Op 5 april 2017 kreeg team D5 de ‘112-award’ overhandigd rond “Remarkable Crisis Communication” tijdens een plechtigheid georganiseerd door de “European Emergency Number Association” (EENA). De 112-awards werden uitgereikt om hulpdiensten en burgers te erkennen en te belonen voor hun uitmuntende verwezenlijkingen in het verbeteren en bevorderen van het Europese alarmnummer 112.

Blijf uit de rook

Brandpreventie
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
03.11.2016

Om de communicatie bij branden te harmoniseren op het gebied van boodschap en terminologie, heeft de federale dienst Noodplanning van de gouverneur van Antwerpen het initiatief genomen voor de uitwerking van de communicatierichtlijn “Blijf uit de rook”. Het document bevat concrete communicatietips voor alle disciplines betrokken bij een brand.

Oorlogsmunitie op bouwplaatsen: geen verwaarloosbaar risico

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
Bouw
08.10.2014

Update 14/03/2023

Op bouwplaatsen zijn er diverse situaties aanwezig die aanleiding kunnen geven tot tal van risico’s. Eén van de niet alledaagse risico’s, maar daarom niet minder belangrijk, is de aanwezigheid van oorlogsmunitie, zeker in de streek langs de frontlinie van de eerste wereldoorlog (WO I) in West-Vlaanderen of nabij strategische infrastructuur, zoals spoorwegen, die in de tweede wereldoorlog (WO II) hevig werden gebombardeerd.