Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

De Internationale Arbeidsorganisatie: algemene beginselen van de arbeidsinspectie, richtsnoeren en praktijkcodes

Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
26.07.2022

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) werd opgericht in 1919, als onderdeel van het Verdrag van Versailles dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog, om uitdrukking te geven aan de overtuiging dat universele en duurzame vrede alleen kan bestaan als deze gebaseerd is op sociale rechtvaardigheid.

100 jaar IAO

Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
29.08.2019

Update 20/10/2022

De viering van 100 jaar Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is zowel wereldwijd als ook in België niet ongezien voorbijgegaan.

IAO-Eurofound rapport over telewerk

Telewerk
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
08.03.2017

Het traditionele model van werken is snel aan het evolueren wegens het toenemende gebruik van digitale technologieën, zoals smartphones, tablets, laptops en desktop computers, om thuis en elders te werken. Het kan het evenwicht tussen de beroepsarbeid en het privéleven verbeteren, de pendeltijd verminderen en de productiviteit vergroten, maar het kan ook mogelijk leiden tot langere werktijden, een hogere arbeidsintensiteit en een werk-thuis interferentie, aldus een nieuw gezamenlijk rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound).