Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Digitaal platformwerk: de risico's minimaliseren en de kansen benutten

19.04.2024

Digitaal platformwerk biedt een aantal voordelen voor werknemers, maar brengt ook risico's met zich mee voor de veiligheid en gezondheid op het werk (VGW). Deze uitdagingen worden mogelijk niet voldoende aangepakt vanwege een aantal redenen, waaronder de relatieve nieuwheid van dit werkmodel, het lopende debat over specifieke regelgeving en de grote variëteit wat betreft industrieën, werknemers, het soort uitgevoerde taken en locaties.

Platformwerk: nieuwe stap naar een Europese richtlijn

Arbeidsongevallen
15.03.2023

Op 2 februari 2023 keurde het Europees Parlement een besluit goed om onderhandelingen met de lidstaten te starten over nieuwe maatregelen om de voorwaarden voor werknemers op digitale arbeidsplatforms te verbeteren. De kans is hierdoor groot dat hierover nog dit jaar een Europese richtlijn wordt goedgekeurd.

Diverse initiatieven rond platformwerkers

  • Vervoer en opslag
  • Administratieve en ondersteunende diensten
30.07.2021

Op Europees vlak zijn er enkele initiatieven om de arbeidsomstandigheden van platformwerkers te reglementeren.