Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Omzendbrief betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Vervoer en opslag
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
02.03.2023

Op 20 januari 2023 vaardigde de Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden een omzendbrief uit betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones. Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief van 30 september 2021 over gevallen van agressie tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones.

50 jaar duikteam van de Civiele Bescherming

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Arbeidsongevallen
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
19.01.2023

Het duikteam van de Civiele Bescherming bestaat vijftig jaar en dat werd op 15 december 2022 gevierd tijdens een plechtigheid in de operationele eenheid van Crisnée.

24-urenshiften bij brandweer nu mogelijk onder strikte voorwaarden

 • Brandpreventie
 • Arbeidsorganisatie
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
22.06.2022

In een ministeriële omzendbrief (MO) van 24 mei 2016 reageerde de toenmalige minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken op de intentie van een aantal hulpverleningszones om het werkregime van shiften van 24 uur uit te breiden naar andere hulpverleningsposten dan die waar dit werkstelsel reeds van toepassing was vóór de overgang naar de hulpverleningszone.

Preventiecampagne voor wederzijds respect tussen burgers en veiligheidsberoepen

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Beveiliging
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
20.10.2021

Begin september 2021 is er een preventiecampagne gelanceerd rond wederzijds respect, die het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen probeert te verhogen. Een versterking van het vertrouwen zorgt voor meer respect. Dat kan op zijn beurt een impact hebben op het tegengaan van agressie en geweld tussen burgers en veiligheidsberoepen.

Preventiecampagne bij de brandweer “Soms is vuur niet jouw grootste risico”

 • Brandpreventie
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
20.10.2021

Begin september 2021 is er een preventiecampagne voor 17.300 brandweerlieden gelanceerd rond drie thema’s: hygiëneregels opvolgen om gezondheidsrisico’s te vermijden, omgaan met agressie en een goede lichamelijke conditie behouden.

Let op voor koolmonoxidevergiftigingen bij draagbare generatoren

Chemische agentia
Bouw
01.10.2020

Update 06/10/2022

Draagbare generatoren worden op bouwwerven ingezet, worden gebruikt bij bepaalde interventies van de brandweer en nog op andere plaatsen waar men energievoorziening moet hebben en men niet beschikt over een aansluiting op het elektriciteitsnet.

Het Europees kettingzaag certificaat: verplicht vanaf 1 september 2019 in bossen van de Vlaamse overheid

Arbeidsmiddelen
Landbouw, bosbouw en visserij
27.04.2020

Update 21/11/2022

Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die met een kettingzaag werkt in de Vlaamse openbare bossen over het ‘European Chainsaw Certificate’ (ECC) beschikken. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wil daarmee de veiligheid van de kettingzaaggebruiker vergroten en ongevallen vermijden.

Blijf uit de rook

Brandpreventie
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
03.11.2016

Om de communicatie bij branden te harmoniseren op het gebied van boodschap en terminologie, heeft de federale dienst Noodplanning van de gouverneur van Antwerpen het initiatief genomen voor de uitwerking van de communicatierichtlijn “Blijf uit de rook”. Het document bevat concrete communicatietips voor alle disciplines betrokken bij een brand.

Methoden voor het reinigen van brandweerpakken

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
12.07.2016

Op 24 september 2015 publiceerde het Belgisch Staatsblad de ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2015 betreffende de interventiekledij.