Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Digitaal wijzer communiceren met anderstaligen in de zorg

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
22.05.2023

Taalbarrières tussen zorgverstrekkers en patiënten verminderen zowel de kwaliteit van zorg, de patiëntveiligheid als de tevredenheid van beide partijen. Om deze problemen te overbruggen kunnen zorgverstrekkers gebruik maken van een breed spectrum aan brugfuncties ter ondersteuning van het gesprek.

Seizoenarbeiders en gedetacheerde werknemers: 19 affiches rond 4 risicovelden in 8 talen

  • Hijsen of heffen van lasten
  • Werken op hoogte
  • Chemische agentia
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Landbouw, bosbouw en visserij
  • Bouw
22.03.2023

Het Franse Ministerie van Arbeid, het Ministerie van Landbouw, de ‘Caisse nationale d'assurance maladie’ (Cnam), het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles’ (INRS) en het ‘Organisme professionnel de prévention du bâtiment’ (OPPBTP) hebben in 2020 een meertalige communicatiecampagne ter voorkoming van arbeidsongevallen opgezet. De campagne is gericht op werknemers die het Frans slecht beheersen, seizoenarbeiders en gedetacheerde werknemers.

De erkenning van diversiteit onder werknemers: arbeidsmigranten en MSA

  • COVID-19
  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • Psychosociale risico’s (PSR)
21.12.2021

Arbeidsmigranten worden door de aard van het werk dat ze uitvoeren vaker aan werkgerelateerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s blootgesteld dan andere werknemers. Het gaat dan vooral over het risico op de ontwikkeling van musculoskeletale aandoeningen (MSA).