Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Klimaatverandering toegevoegd aan managementsysteemnormen: communiqué ISO-IAF en publicatie van de wijziging

12.03.2024

Op 22 februari 2024 publiceerden de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) en het ‘International Accreditation Forum’ (IAF) een gemeenschappelijk communiqué over de aanpassing van de managementsysteemnormen rond het aspect klimaatverandering. In de paragrafen 4.1 en 4.2 wordt nu voor het eerst expliciet klimaatverandering toegevoegd. Deze wijziging gebeurde via een amendement 1 “Climate action changes”.

KAN-editie over normen en wetgeving

25.01.2023

De laatste editie van de nieuwsbrief van de Duitse Commissie Arbeidsveiligheid en Normering (‘Kommission Arbeitsschutz und Normung’ – KAN) van het jaar 2022 stond in het teken van normen en wetgeving, of in de respectievelijke 3 talen waarin de brief wordt uitgegeven: “Normen und Recht”, “Standarisation and legalisation” en “La normalisation et la loi”.

Nieuwe Blauwe Gids van 2022

Op de markt brengen van machines
  • Industrie
  • Vervoer en opslag
06.07.2022

Op 29 juni 2022 verscheen in het Europees Publicatieblad een nieuwe versie van de Blauwe Gids (‘Blue Guide’). De gids voor de tenuitvoerlegging van de richtlijnen die op basis van de nieuwe aanpak en de globale aanpak tot stand zijn gekomen (‘Blue guide’), werd voor het eerst in 2000 gepubliceerd.

VITO geaccrediteerd om FFP2 en FFP3-maskers te testen

Op de markt brengen van PBM
25.01.2021

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in Mol is geaccrediteerd om FFP2- en FFP3-maskers te testen volgens de Europese norm EN 149. Belgische bedrijven die deze mondmaskers produceren, maar ook andere producenten van maskers, zijn nu niet meer afhankelijk van buitenlandse testlabo's.

De rol van normen in de wereld van de dienstensector

Diensten
17.08.2020

Het Europees vakverbond (ETUC) heeft een studie uitgevoerd over de rol van internationale en Europese normen om de arbeid in de Europese dienstensector te regelen: The role of international and European standards in shaping the world of work in the European service sector.

60 jaar CEN en CENELEC

27.07.2020

Update 28/09/2023

Op 10 juni 2020 vierden het Europese Comité voor Normalisatie (CEN) en het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC) hun 60 jarig bestaan als Europese normalisatieorganisaties. Sedert de oprichting in 1960 (CENELEC werd toen nog onder de naam CENEL opgericht) is er veel veranderd in Europa. Ondertussen zijn er meer dan 90.000 experten, in 2000 werkgroepen en 500 technische comités actief onder de 34 lidstaten die lid zijn van CEN en CENELEC.

25 jaar KAN

25.05.2020

Op 4 december 2019 vierde het Duitse “Kommission Arbeitsschutz und Normung” (KAN) zijn 25-jarig bestaan in Berlijn in de gebouwen van de ongevalsverzekering. Dit Duits instituut stond in voor de inclusie van veiligheid en gezondheid in de normering.

Vernieuwde ISO 31000 Risicomanagement

Dynamisch risicobeheersingssysteem
29.07.2019

ISO 31000 is een richtlijn waarin kort de relevante onderdelen van risicomanagement staan beschreven. De laatste jaren is ISO 31000 het mondiale referentiekader voor goed risicomanagement geworden.

Rechtskracht van normen: gids van de FOD Economie

20.06.2017

Update 10/10/2023

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) heeft een gids gepubliceerd over de rol en het belang van de normen in wetgevende teksten in het belang van de bedrijven en de maatschappij en de manier hoe men naar normen kan verwijzen in regelgevende teksten. De informatie die in deze gids wordt vermeld, is zowel nuttig voor een preventieadviseur (hoofdstukken 1 tot 4) als voor overheden (hoofdstuk 5).

Aquafin behaalt ISO 55001-certificaat

19.05.2015

Update 12/09/2023

Het bedrijf Aquafin dat instaat voor de zuivering van de oppervlaktewateren in Vlaanderen, ontving het eerste ISO 55001-certificaat in België. Minister Schauvliege en het Britse normalisatie-instituut (British Standards Institution - BSI) reikten het certificaat uit op 8 mei 2015 tijdens de viering van de 25e verjaardag van Aquafin.