Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Omzendbrief betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Vervoer en opslag
  • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
02.03.2023

Op 20 januari 2023 vaardigde de Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden een omzendbrief uit betreffende geweld tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones. Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief van 30 september 2021 over gevallen van agressie tegen operationele personeelsleden van hulpverleningszones.

Campagne “agressie en geweld tegen hulpverleners en ordediensten is NOOIT ok” uitgebreid naar ordediensten

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
29.09.2020

Update 07/08/2023

In april 2020 werd deel 2 van de campagne “agressie en geweld tegen hulpverleners is NOOIT ok” gelanceerd, waarbij ook ordediensten werden betrokken.

Campagne “agressie en geweld tegen hulpverleners is NOOIT ok”

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
09.12.2019

Update 04/08/2023

De Ambulanciersunie, Spoed 112 en enkele andere organisaties voor hulpverlening hebben de strijd aangebonden om iedere vorm van agressie, verbaal en fysiek, tegen ambulanciers en andere hulpverleners tijdens de uitoefening van hun job te bannen, want dit wordt nog teveel beschouwd als “part of the job”.