Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Bestaat het recht op deconnectie echt?

Psychosociale risico’s (PSR)
09.09.2022

Telewerken is een vast onderdeel van het arbeidsleven in Europa geworden. Hoewel we tijdens de COVID-19-pandemie de voordelen van flexibelere manieren van werken hebben ontdekt, worden ook de problemen die voortvloeien uit een steeds meer verbonden leven duidelijker. Helaas is wetgeving alleen misschien niet genoeg om ons recht op disconnectie te waarborgen.

Getuigenissen over de positieve en negatieve kanten van telewerk

  • Telewerk
  • COVID-19
  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
13.04.2022

Update 05/10/2023

Het is belangrijk om werknemers voor wie telewerk een deel is van hun werkleven aan het woord te laten. Daarom werd in Spanje, Frankrijk en Italië een reeks interviews met werknemers en werkgevers afgenomen. Op die manier kunnen ervaringen met telewerk en het effect op gezondheid en welzijn in de context van de COVID-19-pandemie in kaart worden gebracht.

Veranderende regels rond telewerk: wat moeten werkgevers weten?

  • Telewerk
  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
30.03.2022

Update 05/10/2023

Het percentage aan telewerk mag het voorbije decennium dan wel zijn toegenomen, toch heeft de COVID-19-pandemie sinds maart 2020 voor een ongekende verschuiving richting thuiswerk gezorgd. Hierdoor moeten landen hun bestaande wetgeving rond telewerk opnieuw herzien, om zo werknemers te beschermen tegen de opkomende (ergonomische) risico’s voor hun gezondheid.

Telewerk en het risico op MSA

  • Telewerk
  • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
  • Psychosociale risico’s (PSR)
28.02.2022

Update 05/10/2023

Telewerk is sinds de COVID-19-pandemie enorm toegenomen en zal de manier waarop werknemers hun werk uitoefenen waarschijnlijk blijvend veranderen. Hoewel er heel wat voordelen aan telewerk verbonden zijn, mogen de mogelijke risico’s op de ontwikkeling van musculoskeletale aandoeningen (MSA) en stress niet worden onderschat.

Conclusies VBO-conferentie over telewerk

Telewerk
07.10.2021

Update 29/01/2024

Op 26 augustus 2021 organiseerde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een conferentie rond telewerken. Negen sprekers gaven elk vanuit hun expertise een invalshoek. Tegelijkertijd formuleerde het VBO de 10 cruciale do’s-and-don’ts bij het implementeren van een duurzaam telewerkbeleid.

Altijd bereikbaar zijn is niet gezond

Burn-out
02.12.2019

Voortdurend bereikbaar zijn is niet goed voor de gezondheid. Het verhoogt het risico op burn-out. Hoe kunnen organisaties hier rekening mee houden? Welke wettelijke verplichtingen gelden er met betrekking tot deconnectie?

Technostress: een nieuw psychosociaal risico?

  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Stress
11.03.2019

Update 12/01/2023

Op 22 februari 2019 was er aan de master veiligheidswetenschappen van de universiteit Antwerpen een lezing over technostress.

Invloed van draagbare communicatietoestellen op de gezondheid van werknemers

Psychosociale risico’s (PSR)
30.08.2010

Update 29/08/2023

Draagbare communicatiemiddelen, zoals gsm’s, smartphones, laptops,… worden alsmaar vaker gebruikt. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk publiceert nu een Engelstalig rapport over de mogelijke gezondheidseffecten van deze communicatiemiddelen en aanbevelingen voor het gebruik ervan.