Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Preventiecampagne voor wederzijds respect tussen burgers en veiligheidsberoepen

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Beveiliging
  • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
20.10.2021

Begin september 2021 is er een preventiecampagne gelanceerd rond wederzijds respect, die het vertrouwen tussen de burger en de veiligheidsberoepen probeert te verhogen. Een versterking van het vertrouwen zorgt voor meer respect. Dat kan op zijn beurt een impact hebben op het tegengaan van agressie en geweld tussen burgers en veiligheidsberoepen.