Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Charter grensoverschrijdend gedrag in de sector gezinszorg

  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
Huishoudens
03.06.2022

In de sector van de gezinszorg hebben Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties een gezamenlijk aanpak afgesproken rond ongewenst seksueel gedrag tijdens tewerkstelling aan huis. Het charter “ongewenst seksueel gedrag op het werk” werd op 24 mei 2022 ondertekend.