Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Twee “cyber”-publicaties van de staatsveiligheid

Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
31.01.2024

De veiligheid van de staat (VSSE) heeft in 2020 een brochure rond spionage uitgegeven: “Travel Security. Hoe uw gegevens beschermen in het buitenland”. De publicatie richt zich zowel tot het grote publiek als tot overheden. In 2023 werd een vervolgbrochure uitgegeven, “Spionage en inmenging, wordt u geviseerd?”, die zich eerder richt tot medewerkers en vertegenwoordigers van overheidsdiensten (in binnen- en buitenland).

30 jaar Belgisch luchttoezicht boven de Noordzee

 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
13.09.2023

Op 16 mei 2023 werd het rapport "30 jaar Belgisch luchttoezicht boven de Noordzee: evolutie, trends en ontwikkelingen" voorgesteld. Hoewel het Belgische deel van de Noordzee slechts 0,5% van de Noordzeeoppervlakte vertegenwoordigt, ligt het op één van de drukste scheepvaartroutes ter wereld en combineert het een groot aantal menselijke activiteiten op een beperkte ruimte. Reden te meer om ook vanuit de lucht de gezondheid van het mariene milieu en de naleving van de regelgeving door de vele actoren nauwlettend in het oog te houden.

Witboek crisisbeheer

 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
21.08.2023

De Commissie van deskundigen inzake crisisbeheer heeft op 25 april 2023 het witboek met aanbevelingen ter verbetering van het crisisbeheer in België overhandigd aan minister Verlinden.

FOD Volksgezondheid publiceert nieuwe Blikvanger Gezondheidszorg COVID-19

COVID-19
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
13.02.2023

In een nieuwe Blikvanger Gezondheidszorg COVID-19 geeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) een overzicht van enkele initiatieven die inzake organisatie, zorgactiviteit, financiering en kwaliteit werden genomen in het kader van de COVID-19-pandemie. Daarnaast deelt de FOD Volksgezondheid enkele kerncijfers omtrent COVID-19.

50 jaar duikteam van de Civiele Bescherming

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Arbeidsongevallen
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
19.01.2023

Het duikteam van de Civiele Bescherming bestaat vijftig jaar en dat werd op 15 december 2022 gevierd tijdens een plechtigheid in de operationele eenheid van Crisnée.

De Internationale Arbeidsorganisatie: algemene beginselen van de arbeidsinspectie, richtsnoeren en praktijkcodes

Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
26.07.2022

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) werd opgericht in 1919, als onderdeel van het Verdrag van Versailles dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog, om uitdrukking te geven aan de overtuiging dat universele en duurzame vrede alleen kan bestaan als deze gebaseerd is op sociale rechtvaardigheid.

Blikvanger gezondheidszorg – COVID-19

COVID-19
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
24.02.2022

Tijdens de coronapandemie zijn er niet enkel gidsen en publicaties verschenen over hoe omgaan met de coronamaatregelen, maar zijn er ook publicaties uitgebracht over hoe overheidsorganisaties zelf zich hebben georganiseerd tijdens deze pandemie en wat de impact was op hun functioneren.

Preventiecampagne bij de brandweer “Soms is vuur niet jouw grootste risico”

 • Brandpreventie
 • Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
20.10.2021

Begin september 2021 is er een preventiecampagne voor 17.300 brandweerlieden gelanceerd rond drie thema’s: hygiëneregels opvolgen om gezondheidsrisico’s te vermijden, omgaan met agressie en een goede lichamelijke conditie behouden.

Posters over bureelergonomie in 10 talen

 • Telewerk
 • Ergonomie
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
29.05.2020

Update 16/01/2024

De Coronacrisis noodzaakt velen onder ons om te telewerken, en dit voor een lange periode. Niet iedereen heeft hier ervaring mee. Daarom lanceerde de Vlaamse Ergonomie Vereniging (VerV) een campagne hoe je je werkplek best kan instellen. De 10 tips voor een goede inrichting van je werkplek zijn ondertussen in 10 talen beschikbaar: Nederlands, Frans, Duits, Engels Spaans, Italiaans, Pools, Hongaars, Russisch en Turks.

Arbeidsomstandigheden achter de tralies

Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
30.08.2019

Het Europees vakbondsinstituut (ETUI) heeft editie 19 van zijn HesaMag tijdschrift gewijd aan het thema van de arbeidsomstandigheden achter de tralies.