Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Verstikkings- en vergiftigingsrisico’s in de horeca en voedingssector: ook in deze sectoren zijn er gevaren van besloten ruimten

Gevaarlijke stoffen
  • Voeding, dranken en tabak
  • Verschaffen accommodatie en maaltijden
19.07.2018

Update 12/07/2023

Op 13 mei 2018 raakten uitbaters van een café bewusteloos bij het aansluiten van een biervat, waarbij koolstofdioxide is vrijgekomen. De klanten vonden hen, raakten ook licht bedwelmd, maar slaagden erin de hulpdiensten te verwittigen.

5 arbeidsongevallen per dag in horeca

Arbeidsongevallen
Verschaffen accommodatie en maaltijden
08.09.2017

Update 14/11/2023

Elk jaar gebeuren er zo'n 1.700 arbeidsongevallen in de horeca; dat zijn er bijna vijf per dag. In één op de drie gevallen gaat het om letsels aan de handen, bijvoorbeeld kwetsuren opgelopen aan een snijmachine. De meeste incidenten worden genoteerd op donderdag en vooral beginnend personeel raakt gewond.