Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

3 filmpjes van Prevent Agri over de gevaren van mest- en kuilgassen en luchtwassers

 • Chemische agentia
 • Jongeren
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
27.04.2023

In de landbouwsector gebeuren heel wat ongevallen, soms met zware gevolgen. Machines zijn niet altijd de oorzaak. Mestgassen, kuilgassen of het zwavelzuur gebruikt bij chemische luchtwassers zijn de ‘stille’ gevaren in een landbouwbedrijf. Om landbouwers en studenten uit landbouwscholen hierop attent te maken, ontwikkelde Inagro, in samenwerking met Prevent Agri (Vlaanderen), de provincie West-Vlaanderen, de Boerenbond, de Hogeschool VIVES en de 4 West-Vlaamse brandweerzones, een driedelige educatieve videoreeks.

Sensibiliseringsstickers van Denuo rond voorkomen van afvalbranden van lithium-ionbatterijen

 • Elektrische installaties
 • Brandpreventie
 • Ioniserende stralingen
Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
03.04.2023

Om het grote publiek te sensibiliseren voor de gevaren van lithium-ionbatterijen heeft Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, samen met de leden van ‘Arena Recycling’ sensibiliseringsstickers laten ontwikkelen om op afvalcontainers, op vrachtwagens, in recyclageparken, op sorteer- en recyclageplaatsen en op andere plekken aan te brengen.

De risico’s van werken aan ondergrondse waterleidingen: opleiding van AquaFlanders en andere initiatieven

 • Basiseisen (arbeidsplaatsen)
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Bouw
 • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
03.05.2022

Een strikte hygiëne bij werkzaamheden aan ondergrondse leidingen is van cruciaal belang voor de kwaliteit van drinkwater. Dit vraagt om de juiste kennis en vaardigheden. Door de krachten te bundelen voor één gezamenlijke vakopleiding, zetten de Vlaamse waterbedrijven in op een uniforme en correcte uitvoering van de werken door alle uitvoerders.

Meldplicht bij werken in de nabijheid van ondergrondse leidingen

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Winning delfstoffen
 • Bouw
 • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
17.07.2019

Op 9 mei 2019 werd het koninklijk besluit van 22 april 2019 gepubliceerd tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen. Dat KB is op 1 juli 2019 in werking getreden.

Risico’s bij loswerkzaamheden in stortbunkers

 • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
 • Vervoer en opslag
11.12.2017

Update 08/06/2023

Stortbunkers worden in diverse sectoren gebruikt waar vaste grondstoffen, producten of afvalstoffen dienen te worden afgevoerd. De omgeving van deze stortbunkers en het transport errond is niet zonder gevaren en heeft al aanleiding gegeven tot dodelijke ongevallen.

Werkzaamheden in nabijheid van ondergrondse nutsleidingen

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Bouw
 • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
12.02.2016

Update 26/01/2023

Jaarlijks gebeuren er tientallen incidenten en/of ongevallen bij werkzaamheden in de nabijheid van ondergrondse nutsleidingen (gas(sen), elektriciteit, datalijnen, water). Voornamelijk tijdens het uitvoeren van wegen- en/of bouwwerken en soms ook tijdens landbouwactiviteiten worden nutsleidingen geraakt. 

Zuiggraven en andere technieken voor veilig graafwerk nabij nutsleidingen

 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
 • Bouw
 • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
05.12.2015

Update 20/02/2023

Bij graafwerkzaamheden of andere civiele bouwwerken in de buurt van ondergrondse leidingen, kunnen die beschadigd geraken met directe of indirecte gevolgen. Dat heeft de ramp van Gellingen op 30 juli 2004 nog eens duidelijk gemaakt.

FEBEM reikt voor eerste keer een veiligheidsaward uit

Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
09.07.2015

Op 18 juni 2015 heeft FEBEM, de Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer, voor de eerste keer innovatie awards, een sociale award en een veiligheidsaward uitgereikt.

Veilig werken in de windenergiesector

Arbeidsplaatsen
Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
16.06.2014

Windenergie is een groeisector, maar het werk in die sector brengt risico’s met zich mee, bijvoorbeeld door het gebruik van gevaarlijke stoffen of het werken op grote hoogte, die nog vergroot kunnen worden door moeilijke omstandigheden, zoals slecht weer. Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk heeft een verslag en 2 e-fact publicaties uitgebracht over de veiligheid en gezondheid bij werkzaamheden aan windturbines.