Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Regel van Goed Vakmanschap van Fireforum rond elektrische voertuigen in parkings

  • Elektrische installaties
  • Brandpreventie
  • Industrie
  • Vervaardigen elektronische en elektrische apparatuur
  • Vervoer en opslag
08.11.2023

De nieuwe, tweede versie van de Regel van Goed Vakmanschap van Fireforum rond elektrische voertuigen in parkings is nu dé referentie voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de gesloten parkings moeten voldoen om elektrische voertuigen te parkeren. Dit is het gevolg van de vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken in maart 2022 om wetgeving over hetzelfde onderwerp op te stellen.