Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Fact-app nu ook met woordenschat bouw!

 • Veiligheids- en gezondheidssignalering
 • Arbeidsorganisatie
 • Arbeidsongevallen
 • KMO
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Industrie
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
 • Bouw
20.03.2024

De ‘First Aid Communication Tool’ (FACT), ontwikkeld door het Interregproject ‘AB-Réfugiés-Emploi’, werd in 2020 gelanceerd in 8 talen en bestond uit 940 woorden. Naast een pakket basiswoordenschat met aandacht voor veiligheid en communicatie rond COVID-19, kon de gebruiker kiezen om een woordenpakket over land- en tuinbouw (430 termen) en/of een woordenpakket over de metaalindustrie (157 termen) te installeren.

Veilig omgaan met schuur- en slijpgereedschappen

 • Arbeidsplaatsen
 • Basiseisen (arbeidsmiddelen)
 • Fysische agentia
 • Arbeidsongevallen
 • Hout en meubel
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
 • Bouw
29.09.2022

De ‘Federation of European Producers of Abrasives’ (FEPA) heeft enkele veiligheidsaffiches van één bladzijde in meerdere talen gemaakt om te wijzen op de risico’s verbonden aan het slijpen en het schuren. De ‘Organisation for the Safety of Abrasives’ (OSA) biedt ook enkele documenten over het onderwerp.

Agoria past code voor beheersing van blootstelling bij technische interventies aan

 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
28.10.2021

Tijdens een evenement op 28 oktober 2021 van de ‘Process Safety Academy’ heeft Agoria een nieuwe versie van haar code van goede praktijk voor de beheersing van productblootstelling bij technische interventies voorgesteld. In 2017 lanceerde Agoria de code om tegemoet te komen aan de noodzaak voor een kader omdat de problematiek groter was dan algemeen gedacht. Na 4 jaar leert de praktijk dat een update nodig is.

Code van goede praktijk “werkvoorbereiding voor stilstanden”

 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
30.10.2020

De gezamenlijke werkgroep “Shutdowns” van de Belgische sectorale werkgeversorganisaties Agoria en Essenscia ontwikkelt over een aantal thema’s ervaringen en goede praktijken. Eerste in de rij is de code van goede praktijk “Werkvoorbereidingsdossiers voor stilstanden”, waarin begrippen en een minimum aan informatie voor specifieke taken worden gedefinieerd.

On-line test van Agoria: Gebruikt u een roltrap zoals het hoort?

Arbeidsongevallen
Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
28.10.2020

In het kader van de Europese Week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk 2020 ontwikkelde Agoria een online test (quiz) om na te gaan in welke mate u roltrappen veilig gebruikt. Aan de hand van 10 meerkeuzevragen peilt Agoria naar de kennis over het veilig gebruik van roltrappen. Daarbij focussen ze vooral op 10 aandachtspunten, bepaald aan de hand van een analyse van de meest frequente ongevallen. U ontvangt op het einde een score, samen met een duidelijke uitleg over het aangewezen veilige gedrag.

Campagnes van IPAF over veilig gebruik van hoogwerkers

 • Hijsen of heffen van lasten
 • Werken op hoogte
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
 • Bouw
27.08.2019

De International Powered Access Federation (IPAF) promoot het veilige en effectieve gebruik van hoogwerkers wereldwijd in de breedste zin van het woord door het verstrekken van technisch advies en informatie, door het beïnvloeden en interpreteren van wetgeving en normen en door veiligheidsinitiatieven en trainingsprogramma’s.

Code van goede praktijk “Werken in besloten ruimten”

Arbeidsplaatsen
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Industrie
 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
 • Vervoer en opslag
23.10.2015

Update 05/07/2023

Tijdens zijn seminarie op 22 september 2015 heeft de federatie van de technologische industrie Agoria zijn nieuwe code van goede praktijk “Werken in besloten ruimten” voorgesteld. Tevens heeft Agoria toen de prijs “Preventieadviseur van het jaar 2015” uitgereikt. Hieronder volgt het relaas van het seminarie met een toelichting over die nieuwe code, de uitreiking van de preventieadviseur van het jaar en een overzicht van dergelijke codes in andere landen en andere sectoren.

Technische maatregelen tegen beknelling door hoogtewerkers

 • Arbeidsmiddelen
 • Hijsen of heffen van lasten
 • Werken op hoogte
 • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
 • Bouw
17.03.2015

Update 09/01/2023

Beknellingsgevaar en katapulteffect zijn niet zo goed gekende risico’s tijdens het rijden en bewegen met hoogtewerkers en andere beweegbare platformen. Nochtans zijn er ieder jaar doden te betreuren en circuleren er vele You tube filmpjes op het internet die deze risico’s duidelijk illustreren.

Pas op om niet gegrepen te worden door roltrappen en liften

Arbeidsongevallen
Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
21.08.2014

Update 03/10/2022

Op 21 mei 2014 werd ’s nachts een man dood aangetroffen op een roltrap in het station van ’s Gravenbrakel. Hij is gewurgd toen zijn sjaal in de roltrap klem raakte.

Ontploffingsgevaar bij monteren, demonteren en oppompen van banden

 • Mobiele arbeidsmiddelen
 • Arbeidsongevallen
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
 • Bouw
 • Vervoer en opslag
18.09.2013

Update 21/11/2022

Jaarlijks gebeuren er ernstige ongevallen bij het oppompen, monteren en demonteren van banden van voertuigen, waarvan sommige met dodelijke afloop. Hieronder vindt u enkele algemene raadgevingen en links naar praktische instrumenten en gidsen van verschillende actoren in de bandensector in binnen- en buitenland. Die instrumenten kunt u gebruiken als informatie- en sensibilisatiemateriaal.