Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Veilig omgaan met schuur- en slijpgereedschappen

 • Arbeidsplaatsen
 • Basiseisen (arbeidsmiddelen)
 • Fysische agentia
 • Arbeidsongevallen
 • Hout en meubel
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
 • Bouw
29.09.2022

De ‘Federation of European Producers of Abrasives’ (FEPA) heeft enkele veiligheidsaffiches van één bladzijde in meerdere talen gemaakt om te wijzen op de risico’s verbonden aan het slijpen en het schuren. De ‘Organisation for the Safety of Abrasives’ (OSA) biedt ook enkele documenten over het onderwerp.

Campagne en studiedag over houtstof

 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Beroepsziekten
Hout en meubel
09.11.2021

Update 04/01/2023

Het opleidings- en informatiecentrum van de hout- en meubelsector Woodwize en het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s Fedris hebben een nieuwe sensibiliseringscampagne over het risico op neuskanker door langdurige blootstelling aan houtstof gelanceerd. De campagne werd voorgesteld op de studiedag over houtstof van Woodwize tijdens Prowood, een driejaarlijkse beurs voor de houtverwerkende nijverheid en aanverwante sectoren in België die dit jaar plaatsvond van 17 tot 21 oktober 2021.

Campagne “Love your tools” om het aantal arbeidsongevallen in de houtsector te doen dalen

Arbeidsongevallen
Hout en meubel
19.10.2020

Update 05/01/2023

De houtnijverheid gaat gebukt onder een hoog aantal arbeidsongevallen. Hierbij tonen de arbeidsongevallencijfers van het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) aan dat een groot deel van die ongevallen te wijten is aan het onveilig gebruik van (verschillende soorten) zaagmachines.

Vroegtijdige opsporing van neuskanker bij ex-houtbewerkers

 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Beroepsziekten
Hout en meubel
22.11.2013

Update 04/01/2023

Voormalige houtbewerkers die minstens 20 jaar aan houtstof zijn blootgesteld, kunnen zich gratis laten onderzoeken op neus- en sinuskanker. Het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) heeft hiervoor een project opgestart. 

Gids over de veiligheid van nagelpistolen

Arbeidsmiddelen
 • Hout en meubel
 • Bouw
20.08.2012

Update 22/02/2023

De Amerikaanse overheidsinstituten ‘National Institute for Occupational Safety and Health’ (NIOSH) en ‘Occupational Safety and Health Administration’ (OSHA) hebben in 2011 samen een gids ontwikkeld over de veiligheid van nagelpistolen. In de Verenigde Staten van Amerika gebeuren er namelijk jaarlijks duizenden ongevallen met nagelpistolen. De gids “Nail Gun Safety: A guide for Construction Contractors” is een hulpmiddel om dit soort van ongevallen in de toekomst te voorkomen.