Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Fermentatieprocessen kunnen dodelijk zijn

  • Chemische agentia
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Arbeidsongevallen
  • Landbouw, bosbouw en visserij
  • Voeding, dranken en tabak
  • Aardolie, chemie, farmacie, rubber en kunststoffen
06.11.2023

In de voedingsindustrie past men wel vaker het proces van fermentatie met behulp van bacteriën toe, bijvoorbeeld voor de conservering van melkproducten of tijdens de productie van alcoholische dranken zoals wijn en bier (respectievelijk gisting of vinificatie genoemd). Bij deze processen komt koolstofdioxide (CO2) vrij. Als deze CO2 de lucht of zuurstof in een (omsloten) ruimte verdringt (het hoeft daarbij zelfs niet over een besloten ruimte te gaan), kunnen dodelijke concentraties bereikt worden.

Arbeidsomstandigheden in slachthuizen en de vleesverwerkende nijverheid

Voeding, dranken en tabak
21.01.2021

In de coronaperiode kwamen slachthuizen in het nieuws omwille van enkele corona-uitbraken. De “European Federation of Food Agriculture and Tourism Trade Unions” (EFFAT) heeft een rapport uitgegeven om o.a. het misbruik van onderaannemingspraktijken en schijnzelfstandigheid, slechte arbeidsomstandigheden en ongezonde huisvesting aan te kaarten, welke in de coronaperiode een uitbraak kan bevorderen.

Verstikkings- en vergiftigingsrisico’s in de horeca en voedingssector: ook in deze sectoren zijn er gevaren van besloten ruimten

Gevaarlijke stoffen
  • Voeding, dranken en tabak
  • Verschaffen accommodatie en maaltijden
19.07.2018

Update 12/07/2023

Op 13 mei 2018 raakten uitbaters van een café bewusteloos bij het aansluiten van een biervat, waarbij koolstofdioxide is vrijgekomen. De klanten vonden hen, raakten ook licht bedwelmd, maar slaagden erin de hulpdiensten te verwittigen.

CO2-risico’s en besloten ruimten in de brouwerijsector

Gevaarlijke stoffen
Voeding, dranken en tabak
27.08.2015

Update 12/07/2023

Op 7 april 2013 stierven 7 personen bij het betreden van besloten ruimten in een brouwerij van Corona bier in Mexico tijdens reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Twee jaar ervoor was er ook een dode bij een wijnboer in de Napavallei in Californië en een dode in een brouwerij in Duitsland, telkens bij het betreden van besloten ruimten.

Conclusies van de inspectiecampagne bij de Antwerpse ambachtelijke bakkers

Gezondheid en re-integratie van de werknemer
  • Voeding, dranken en tabak
  • Vrije beroepen, technische activiteiten, herstelling consumentenproducten en overige persoonlijke diensten
23.01.2015

Update 05/10/2023

De regionale directie Antwerpen van de arbeidsinspectie (Toezicht op het Welzijn op het Werk) heeft medio 2014 een beperkte inspectiecampagne gehouden in een 30-tal ambachtelijke bakkerijen uit de provincie Antwerpen.