Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Herbeleef de studiedag van Fedris rond preventie en “OSH-vigilance”

  • Informatie voor de behandelende artsen
  • Arbeidsongevallen
  • Winning delfstoffen
  • Industrie
04.12.2023

Op 9 november 2023 organiseerde Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's, een studiedag over preventie en OSH-vigilance (waakzaamheid op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk).

Meldplicht bij werken in de nabijheid van ondergrondse leidingen

Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
  • Winning delfstoffen
  • Bouw
  • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
17.07.2019

Op 9 mei 2019 werd het koninklijk besluit van 22 april 2019 gepubliceerd tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen. Dat KB is op 1 juli 2019 in werking getreden.