Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

De risico’s van vallende voorwerpen: codes van goede praktijk en andere initiatieven

 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Arbeidsongevallen
16.01.2024

De risico’s van vallende voorwerpen of objecten, bijvoorbeeld op bouwplaatsen of tijdens constructiewerkzaamheden, worden vaak onderschat. Daarom hebben enkele organisaties richtlijnen of codes opgesteld voor het beheer van vallende voorwerpen.

Veilige fotovoltaïsche systemen

 • Elektrische installaties
 • Brandpreventie
 • Werken op hoogte
13.11.2023

PV Vlaanderen heeft in samenwerking met verschillende sectororganisaties een Veiligheidshandboek PV-installatie opgesteld. Dit handboek somt de basiselementen op om een kwaliteitsvolle en veilige PV-installatie op professionele (niet-residentiële) platte daken te installeren.

Seizoenarbeiders en gedetacheerde werknemers: 19 affiches rond 4 risicovelden in 8 talen

 • Hijsen of heffen van lasten
 • Werken op hoogte
 • Chemische agentia
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Bouw
22.03.2023

Het Franse Ministerie van Arbeid, het Ministerie van Landbouw, de ‘Caisse nationale d'assurance maladie’ (Cnam), het ‘Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles’ (INRS) en het ‘Organisme professionnel de prévention du bâtiment’ (OPPBTP) hebben in 2020 een meertalige communicatiecampagne ter voorkoming van arbeidsongevallen opgezet. De campagne is gericht op werknemers die het Frans slecht beheersen, seizoenarbeiders en gedetacheerde werknemers.

Werken met ladders: ETUC-studie en andere informatiebronnen

 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Werken op hoogte
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Industrie
 • Bouw
 • Reinigingsbedrijven en dienstencheque
 • Kunst, amusement en recreatie
17.01.2023

Het Europees Verbond van Vakverenigingen (ETUC) heeft een studie gepubliceerd rond veiligheid van zolderladders en ladders gebruikt voor het reinigen van ramen. De studie dient als input voor werkgroepen binnen het technisch comité CEN/TC 93 “ladders”, met het oog op mogelijke aanpassingen van EN-normen rond ladders.

Touwtechnieken: enkele (inter)nationale organisaties en websites

 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Werken op hoogte
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Industrie
 • Bouw
 • Kunst, amusement en recreatie
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
21.12.2022

Touwen kunnen zowel in een professionele context als in een vrijetijdscontext (bijvoorbeeld bij bergbeklimmen en indoorklimmen) worden gebruikt.

Campagnes van IPAF over veilig gebruik van hoogwerkers

 • Hijsen of heffen van lasten
 • Werken op hoogte
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
 • Bouw
27.08.2019

De International Powered Access Federation (IPAF) promoot het veilige en effectieve gebruik van hoogwerkers wereldwijd in de breedste zin van het woord door het verstrekken van technisch advies en informatie, door het beïnvloeden en interpreteren van wetgeving en normen en door veiligheidsinitiatieven en trainingsprogramma’s.

Maatregelen om het valgevaar bij openingen en breekbare dak structuren te vermijden

 • Werken op hoogte
 • Arbeidsongevallen
Bouw
16.08.2017

Update 04/04/2023

Jaarlijks vallen er meerdere doden en zwaargewonden te betreuren bij het vallen door dakkoepels, golfplaten en andere breekbare dak structuren. Diverse veiligheidsorganisaties in binnen- en buitenland hebben informatiebrochures en toolboxen uitgebracht om op deze risico’s te wijzen en om preventiemaatregelen voor te schrijven.

IRATA richtlijnen voor industriële touwtechnieken als bescherming tegen vallen

 • Arbeidsmiddelen
 • Werken op hoogte
12.02.2016

Update 09/01/2023

Als de toegang tot de werkpost onmogelijk of gevaarlijk is moet men soms noodgedwongen tijdelijke werkzaamheden op hoogte uitvoeren aan de hand van toegangs- en positioneringstechnieken met touwen. Het belangrijkste risico hierbij is het valgevaar. Daarom moeten de toegangs- en positioneringstechnieken met touwen gebeuren met eerbied voor een aantal principes en voorwaarden.

Bedrijven die in dit verband ook de richtlijnen volgen van de Industrial Rope Access Trade Association (IRATA) hebben een opvallend lagere ongevallenfrequentie.

Sigmacert keurmerk voor verreikers

 • Arbeidsmiddelen
 • Werken op hoogte
Bouw
01.12.2015

Update 03/04/2023

Verreikers moeten door deskundige personen worden onderhouden en gecontroleerd, zoals bepaald in het art. 11 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (momenteel art. IV.2-14. van de Codex). Vele activiteiten met verreikers zijn immers niet onderworpen aan een wettelijke keuring door een externe diensten voor technische controle (EDTC). Met het nieuwe keurmerk wil Sigmacert invulling geven aan de zorgplicht voor werkgevers om integere arbeidsmiddelen in de volledige levenscyclus voor de werknemers ter beschikking te stellen.

Preventiecampagne ‘Veilig werken op hoogte’

Werken op hoogte
Bouw
04.09.2015

Update 06/12/2022

Het vallen van hoogte blijft één van de belangrijkste oorzaken van ernstige ongevallen in de bouwsector. Daarom voerden het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en hygiëne in het Bouwbedrijf (het toenmalige navb-cnac, ondertussen Constructiv) en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) in de periode 2015-2017 een campagne om de sector te sensibiliseren en te informeren over de preventie van valrisico’s.