Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Welzijn op de luchthaven en de luchtvaartsector

 • Fysische agentia
 • Psychosociale risico’s (PSR)
 • Gezondheidstoezicht
 • Arbeidsorganisatie
Vervoer en opslag
07.05.2024

Op 1 februari 2024 doctoreerde Lien Valcke met haar proefschrift ‘‘Happiness in the Sky?’: (Atypische) tewerkstelling en welzijn in de luchtvaartsector, bij Europese piloten en cabinepersoneel, en de relatie met veiligheid(-sgedrag)’.

Veilig omgaan met schuur- en slijpgereedschappen

 • Arbeidsplaatsen
 • Basiseisen (arbeidsmiddelen)
 • Fysische agentia
 • Arbeidsongevallen
 • Hout en meubel
 • Metallurgie, vervaardigen metaalproducten, machines, motorvoertuigen, andere transportmiddelen en herstelling installaties
 • Bouw
29.09.2022

De ‘Federation of European Producers of Abrasives’ (FEPA) heeft enkele veiligheidsaffiches van één bladzijde in meerdere talen gemaakt om te wijzen op de risico’s verbonden aan het slijpen en het schuren. De ‘Organisation for the Safety of Abrasives’ (OSA) biedt ook enkele documenten over het onderwerp.

Een huidbeschermingsplan voor de veiligheid van werknemers

 • Chemische agentia
 • Biologische agentia
 • Fysische agentia
12.07.2019

Huidziekten zijn een van de meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa. Op de werkplaats wordt de huid aan veel risico’s blootgesteld aan chemische, fysische en biologische agentia. Om huidziektes doeltreffend te voorkomen is meer nodig dan enkel een paar veiligheidshandschoenen. Er is een proactieve aanpak nodig die preventieve, technische en organisatorische maatregelen combineert.

Studiedag verlichting: geslaagde multidisciplinaire samenwerking

 • Arbeidsplaatsen
 • Fysische agentia
 • Verlichting
09.12.2013

Update 22/08/2023

De verenigingen van ergonomie, de ‘Belgian Ergonomics Society’ (BES), en arbeidshygiëne, de ‘Belgian Society of Occupational Hygiene’ (BSOH), sloegen de handen in elkaar om een gemeenschappelijke activiteit te organiseren. Het lichtlabo van KAHO/KULeuven was de gastheer van de zeer geslaagde studiedag rond verlichting op 24 oktober 2013.

Heftrucks, werfmachines en ander rollend materieel: geluids- en emissienormen

 • Arbeidsmiddelen
 • Chemische agentia
 • Fysische agentia
 • Bouw
 • Vervoer en opslag
17.01.2013

Update 03/10/2022

De koninklijke besluiten over het gebruik van arbeidsmiddelen en mobiele arbeidsmiddelen en het op de markt brengen van machines zijn bij de preventieadviseur genoegzaam bekend. Minder gekend zijn enkele milieubepalingen, zoals geluid- en emissiebeperkingen, waaraan deze machines tevens onderworpen zijn als gevolg van andere Europese richtlijnen.

Veilig omgaan met asfalt: preventiemaatregelen van productie tot eindgebruiker(s)

 • Brandpreventie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Kankerverwekkende en mutagene agentia
 • Fysische agentia
Bouw
17.10.2012

Update 17/01/2023

De asfaltwerker heeft door de aard van zijn werk kans op gezondheidsschade en ongevallen door bijvoorbeeld een aanrijding. Hij wordt blootgesteld aan trillingen, geluid, gevaarlijke stoffen, temperatuurschommelingen, enz. Om het gevaar op gezondheidsschade zoveel als mogelijk te beperken of te voorkomen heeft Eurobitume, de vereniging van Europese producenten van Bitumen, een aantal richtlijnen opgesteld voor de volledige levenscyclus van asfalt, van de productie tot het gebruik.