Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Organisatie van medische zorg bij CBRNe-incidenten: rapport van KCE

  • Brandpreventie
  • ATEX
  • Chemische agentia
  • Biologische agentia
  • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
14.12.2023

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft zich op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gebogen over de organisatie van de ziekenhuiszorg bij CBRNe-incidenten: noodsituaties waarbij chemische (C), biologische (B) of radiologische/nucleaire (RN) stoffen vrijkomen, al dan niet in combinatie met explosieven (E).

Bekwaamheidsattesten of verplichte opleidingen: enkele niet-welzijnsregelgevingen

  • Elektrische installaties
  • ATEX
  • Chemische agentia
  • Asbest
  • Ioniserende stralingen
Vervoer en opslag
19.09.2022

Menig preventieadviseur kent de opleidingen (en de daaropvolgende bevoegdheidsverklaring door de werkgever) voor BA4 (gewaarschuwde)/BA5 (vakbekwame) volgens het AREI, de opleidingen eerste hulp (al dan niet gevolgd bij instellingen die op de lijst voorkomen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) (art. I,5-9. van de codex)) en de extern te volgen asbestopleidingen voor werknemers bij bedrijven (erkend) voor asbestverwijderingswerken.