Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Veilige fotovoltaïsche systemen

 • Elektrische installaties
 • Brandpreventie
 • Werken op hoogte
13.11.2023

PV Vlaanderen heeft in samenwerking met verschillende sectororganisaties een Veiligheidshandboek PV-installatie opgesteld. Dit handboek somt de basiselementen op om een kwaliteitsvolle en veilige PV-installatie op professionele (niet-residentiële) platte daken te installeren.

Regel van Goed Vakmanschap van Fireforum rond elektrische voertuigen in parkings

 • Elektrische installaties
 • Brandpreventie
 • Industrie
 • Vervaardigen elektronische en elektrische apparatuur
 • Vervoer en opslag
08.11.2023

De nieuwe, tweede versie van de Regel van Goed Vakmanschap van Fireforum rond elektrische voertuigen in parkings is nu dé referentie voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de gesloten parkings moeten voldoen om elektrische voertuigen te parkeren. Dit is het gevolg van de vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken in maart 2022 om wetgeving over hetzelfde onderwerp op te stellen.

Sensibiliseringsstickers van Denuo rond voorkomen van afvalbranden van lithium-ionbatterijen

 • Elektrische installaties
 • Brandpreventie
 • Ioniserende stralingen
Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
03.04.2023

Om het grote publiek te sensibiliseren voor de gevaren van lithium-ionbatterijen heeft Denuo, de Belgische federatie van de afval- en recyclagesector, samen met de leden van ‘Arena Recycling’ sensibiliseringsstickers laten ontwikkelen om op afvalcontainers, op vrachtwagens, in recyclageparken, op sorteer- en recyclageplaatsen en op andere plekken aan te brengen.

Bekwaamheidsattesten of verplichte opleidingen: enkele niet-welzijnsregelgevingen

 • Elektrische installaties
 • ATEX
 • Chemische agentia
 • Asbest
 • Ioniserende stralingen
Vervoer en opslag
19.09.2022

Menig preventieadviseur kent de opleidingen (en de daaropvolgende bevoegdheidsverklaring door de werkgever) voor BA4 (gewaarschuwde)/BA5 (vakbekwame) volgens het AREI, de opleidingen eerste hulp (al dan niet gevolgd bij instellingen die op de lijst voorkomen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) (art. I,5-9. van de codex)) en de extern te volgen asbestopleidingen voor werknemers bij bedrijven (erkend) voor asbestverwijderingswerken.

100 jaar “Dodendraad”

Elektrische installaties
10.07.2015

Update 17/10/2023

Tijdens de eerste wereldoorlog (WOI) werden er niet enkel de eerste gifgasaanvallen uitgevoerd, maar in die periode heeft de Duitse bezetter ook een elektrische versperring van bijna 450 km langs de grens tussen België en Nederland geïnstalleerd. De dodendraad liep van het Zwin in Knokke tot de voorsteden van Aken. In dit artikel krijgt u een kort overzicht over de Dodendraad, enkele herdenkingen, andere muren en elektriciteitsdraden als afscherming en de gevaren van elektriciteit

Toelichting met FAQ’s over veiligheid van elektrische installaties

 • Arbeidsplaatsen
 • Elektrische installaties
02.04.2015

Op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) is er een uitgebreide toelichting met veel gestelde vragen (FAQ’s) gepubliceerd over het koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen.

Elektriciteitsschaarste: presentaties van het VBO-seminarie

Elektrische installaties
Industrie
08.10.2014

Update 22/08/2023

Op 29 september 2014 organiseerde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) een seminarie rond elektriciteitsschaarste. Er waren o.a. presentaties van Elia, Febeg, Febeliec, Synergrid, de Staatssecretaris voor Energie, de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) en het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

Kom niet te dicht bij hoogspanningsleidingen

 • Elektrische installaties
 • Arbeidsongevallen
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Bouw
 • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
 • Vervoer en opslag
27.08.2013

Update 13/01/2023

Bij werken in de nabijheid van niet-geïsoleerde elektrische leidingen is het belangrijk om buiten de gevarenzone rond de geleiders te blijven. Bij hoogspanning is het ook gevaarlijk om nabij die zone te komen, omdat een elektrische vlamboog altijd mogelijk is. Een goede geleider, zoals metaal, mag dus niet te dicht bij de draden komen. Als er geen andere mogelijkheid is, zorg er dan voor dat tijdelijk de spanning van de lijn wordt afgezet. Neem hiervoor contact op met de elektriciteitsverdeler.