Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Organisatie van medische zorg bij CBRNe-incidenten: rapport van KCE

 • Brandpreventie
 • ATEX
 • Chemische agentia
 • Biologische agentia
 • Gezondheid en re-integratie van de werknemer
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
14.12.2023

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft zich op vraag van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid gebogen over de organisatie van de ziekenhuiszorg bij CBRNe-incidenten: noodsituaties waarbij chemische (C), biologische (B) of radiologische/nucleaire (RN) stoffen vrijkomen, al dan niet in combinatie met explosieven (E).

Voorstelling van de Belgische resultaten na 10 jaar richtlijn inzake preventie van scherpe letsels

Biologische agentia
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
21.10.2020

Update 05/05/2023

Preventie van scherpe letsels, preventie van prikongevallen of accidentele bloedcontacten (ABC) zijn diverse termen en begrippen die worden gebruikt voor dezelfde gevaren wegens het gebruik van scherpe medische instrumenten.

(Semi)-normatief referentiedocument van NBN voor het maken, gebruiken en onderhouden van mondmaskers

 • Biologische agentia
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
06.05.2020

Het Belgische Bureau voor Normalisatie (NBN) heeft samen met de Belgische Federatie van leveranciers van persoonlijke beschermingsmiddelen Febelsafe, Centexbel, de Belgische Modefederatie Creamoda, de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) en de onderzoeksinstelling Sciensano een officieel referentiedocument “NBN/DTD S 65-001:2020 Community- en Artisanale maskers - Gids van de minimale vereisten, confectie, onderhoud en gebruik” opgemaakt.

Een huidbeschermingsplan voor de veiligheid van werknemers

 • Chemische agentia
 • Biologische agentia
 • Fysische agentia
12.07.2019

Huidziekten zijn een van de meest voorkomende werkgerelateerde gezondheidsproblemen in Europa. Op de werkplaats wordt de huid aan veel risico’s blootgesteld aan chemische, fysische en biologische agentia. Om huidziektes doeltreffend te voorkomen is meer nodig dan enkel een paar veiligheidshandschoenen. Er is een proactieve aanpak nodig die preventieve, technische en organisatorische maatregelen combineert.

Poetsvrouwen en -mannen riskeren veel meer fatale longziekte

 • Chemische agentia
 • Biologische agentia
 • Dienstenchequewerknemers
Reinigingsbedrijven en dienstencheque
30.08.2017

Schoonmakers overlijden vaker aan longziekten dan bedienden en kaderleden. Dat heeft wellicht te maken met de inademing van chemische poetsmiddelen, schimmels en stof.

Risico’s composteren en biogasinstallaties

 • Chemische agentia
 • Biologische agentia
 • Landbouw, bosbouw en visserij
 • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
29.07.2013

Update 03/10/2022

Arbeiders onderschatten geregeld de chemische en biologische risico’s op de werkvloer. Dat blijkt uit het doctoraat van Ramona Hambach. Ze onderzocht onder meer de risico’s bij blootstelling aan cadmium, lood en groenafval. Lees hieronder meer over de risico’s van composteren en biogasinstallaties.