Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Veilig onderhoud van hydraulische en pneumatische installaties: richtlijnen van CETOP

  • Mobiele arbeidsmiddelen
  • Hyperbare omgeving
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Landbouw, bosbouw en visserij
  • Industrie
  • Bouw
18.04.2023

Het ‘Comité Européen des Transmission Oléohydraulique et Pneumatiques’ (CETOP) heeft een competentieschema ontwikkeld voor het veilig onderhouden van hydraulische en pneumatische installaties.