Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

FOD Volksgezondheid publiceert nieuwe Blikvanger Gezondheidszorg COVID-19

COVID-19
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
13.02.2023

In een nieuwe Blikvanger Gezondheidszorg COVID-19 geeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) een overzicht van enkele initiatieven die inzake organisatie, zorgactiviteit, financiering en kwaliteit werden genomen in het kader van de COVID-19-pandemie. Daarnaast deelt de FOD Volksgezondheid enkele kerncijfers omtrent COVID-19.

Getuigenissen over de positieve en negatieve kanten van telewerk

 • Telewerk
 • COVID-19
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
13.04.2022

Update 05/10/2023

Het is belangrijk om werknemers voor wie telewerk een deel is van hun werkleven aan het woord te laten. Daarom werd in Spanje, Frankrijk en Italië een reeks interviews met werknemers en werkgevers afgenomen. Op die manier kunnen ervaringen met telewerk en het effect op gezondheid en welzijn in de context van de COVID-19-pandemie in kaart worden gebracht.

Goede luchtkwaliteit in bioscopen en andere initiatieven

COVID-19
Kunst, amusement en recreatie
11.03.2022

De Federatie van Cinema’s van België (FCB) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) hebben een proefproject gelanceerd: "Wij ademen cinema!”. Het doel van het project is om de luchtkwaliteit in bioscopen te garanderen. Op die manier probeert de actie burgers gerust te stellen dat men in alle veiligheid kan terugkeren naar de bioscoop.

Blikvanger gezondheidszorg – COVID-19

COVID-19
 • Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
 • Openbaar bestuur, verenigingen en extraterritoriale organisaties
24.02.2022

Tijdens de coronapandemie zijn er niet enkel gidsen en publicaties verschenen over hoe omgaan met de coronamaatregelen, maar zijn er ook publicaties uitgebracht over hoe overheidsorganisaties zelf zich hebben georganiseerd tijdens deze pandemie en wat de impact was op hun functioneren.

Proefproject coronavaccinaties op de werkvloer bij grote bedrijven

 • COVID-19
 • Informatie voor de behandelende artsen
04.01.2022

Negen bedrijven in België zijn in de week van 20 december 2021 gestart met coronavaccinaties op de werkvloer. Het gaat om Agfa-Gevaert, Aperam, ArcellorMittal, BASF, Evonik, GSK, Janssen Pharmaceutica, SCK en Solvay. Het proefproject verloopt in samenwerking met de federale Taskforce Vaccinatie en de werkgeversfederaties Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, en het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen.

De erkenning van diversiteit onder werknemers: arbeidsmigranten en MSA

 • COVID-19
 • Musculoskeletale aandoeningen (MSA)
 • Psychosociale risico’s (PSR)
21.12.2021

Arbeidsmigranten worden door de aard van het werk dat ze uitvoeren vaker aan werkgerelateerde veiligheids- en gezondheidsrisico’s blootgesteld dan andere werknemers. Het gaat dan vooral over het risico op de ontwikkeling van musculoskeletale aandoeningen (MSA).

Moet de overheid vaccinatie verplichten?

COVID-19
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
18.10.2021

Een artikel over een al dan niet verplichte vaccinatie is in het Arbeidsrecht Journaal gepubliceerd. Het artikel tracht een aantal inzichten te verschaffen bij de mogelijke of passende wettelijke basis voor een eventuele vaccinatieplicht en de beoogde doelstellingen daarvan.

COVID-19, Big Brother en de business case om het beter te doen

 • Telewerk
 • COVID-19
29.01.2021

De COVID-19-pandemie heeft de regeringen ertoe gedwongen uitzonderlijke maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus te controleren en te beheersen. Eén daarvan was de invoering van tracking-apps in de meeste EU-lidstaten om gegevens te verzamelen over burgers die het virus hebben opgelopen en om hun contacten te traceren; een maatregel waarbij men onvermijdelijk een compromis moest zoeken tussen de bescherming van de privacy en het doeltreffend voorkomen van besmettingen.

Voorzichtige groei van het vertrouwen toont aan dat COVID-19 het sociale weefsel in Europa nog niet heeft aangetast

COVID-19
13.11.2020

Nu Europa geconfronteerd wordt met wat een tweede golf van de COVID-19-pandemie lijkt te zijn, neemt de bezorgdheid toe over de evolutie en de dramatische gevolgen van de ziekte, gezien het toenemend aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Er is ook een groeiende aandacht voor de gevolgen voor de economie, de arbeidsmarkt en de manier waarop we zullen leven en werken (of niet) in de komende periode. Hoe we reageren in deze buitengewone tijden zal de toekomst van onze samenlevingen voor tientallen jaren bepalen. Bovendien moeten we de ervaringen van de burgers kunnen begrijpen om een relevant en efficiënt beleid te voeren dat deze pandemie in de komende jaren het hoofd kan bieden.