Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Hoge werkdruk in rusthuizen

Stress
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
18.02.2020

In de rusthuizen lijdt bijna de helft van het personeel onder de hoge werkdruk. Bovendien vindt één op de twee z'n werk emotioneel belastend. Dat zijn alarmerende cijfers en die zijn ook opvallend hoger dan in de rest van de zorgsector.

Minder dan helft Vlamingen vindt zijn werk doenbaar

Stress
09.12.2019

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) onderzoekt sinds 2004 'werkbaar werk'. Hij peilt daarbij naar werkstress, motivatie, leermogelijkheden en de balans tussen werk en privéleven. Nooit eerder waren de resultaten zo slecht.

Technostress: een nieuw psychosociaal risico?

  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Stress
11.03.2019

Update 12/01/2023

Op 22 februari 2019 was er aan de master veiligheidswetenschappen van de universiteit Antwerpen een lezing over technostress.

Complexer werk veroorzaakt meer stress

Stress
20.02.2017

Het werk wordt steeds flexibeler en complexer, dat blijkt uit een studie van de KU Leuven. De arbeidsmarkt kent een stelselmatige verschuiving waarin monotone, simpele jobs verdwijnen. In de plaats komen complexe jobs waarvoor specifieke competenties nodig zijn. Die toegenomen complexiteit brengt ook extra werkdruk met zich mee.

Meer langdurig zieke dertigers wegens stress en burn-out

  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Stress
  • Burn-out
07.12.2016

In één jaar tijd is het aantal dertigers dat langdurig ziek thuis zit met 20 procent gestegen. Tegenover vijf jaar geleden is er zelfs sprake van een verdubbeling. Dat is onder meer het gevolg van het exploderende aantal burn-outs. Die zorgwekkende evolutie blijkt uit cijfers van de hr-dienstverlener Securex.

Altijd maar mobieler zorgt voor meer stress

  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Stress
05.03.2014

Update 23/09/2023

Mobiliteit heeft niet enkel voordelen. Deze bewering staat in een rapport van het Europees Vakbondsinstituut (European Trade Union Institute - ETUI) over het gebruik van mobiele technologie en de impact ervan op de gezondheid van de werknemer. 

Enquête over technostress bij werknemers

  • Psychosociale risico’s (PSR)
  • Stress
29.08.2013

Update 06/09/2023

Het Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) heeft 1.760 werknemers bevraagd om te weten of het gebruik van machines en moderne communicatiemiddelen hun levenskwaliteit al dan niet beïnvloedt. Volgens de ondervraagde werknemers blijkt de grens tussen beroeps- en privéleven steeds meer te vervagen als gevolg van het gebruik van communicatiemiddelen.