Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Herbeleef de studiedag van Fedris rond preventie en “OSH-vigilance”

  • Informatie voor de behandelende artsen
  • Arbeidsongevallen
  • Winning delfstoffen
  • Industrie
04.12.2023

Op 9 november 2023 organiseerde Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's, een studiedag over preventie en OSH-vigilance (waakzaamheid op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk).

Geneeskunde in “oorlogsomstandigheden”: 2 symposia

Informatie voor de behandelende artsen
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
07.08.2023

Op 16 mei 2023 organiseerde het ‘Collège belgique de l’Académie royale’ een seminarie onder de titel “De evaluatie van gezondheidsschade van slachtoffers van terroristische aanslagen: beoordeling en perspectieven”. Op 29 april 2023 organiseerde de ‘Académie royale de Médecine de Belgique’ een symposium over “geneeskunde in oorlogstijd”.

Richtlijnen voor verzekeraars en raadgevende artsen rond het verloop en de opvolging van medische expertise

Informatie voor de behandelende artsen
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
18.11.2022

Assuralia, de beroepsfederatie van verzekeraars, heeft in samenwerking met de beroepsverenigingen van raadgevende artsen richtlijnen voor verzekeraars en raadgevende artsen opgesteld. De richtlijnen moeten een transparant verloop en empathische opvolging van de medische expertise garanderen ten voordele van elke patiënt die langsgaat bij een raadgevend arts.

Re-integratie en verzwaard risico: 2 rapporten van het Rekenhof

  • Re-integratie op het werk
  • Arbeidsongevallen
  • Informatie voor de behandelende artsen
17.05.2022

Het Rekenhof heeft op 23 december 2021 zijn rapport “Langdurig zieken – Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt” en op 13 januari 2022 het rapport “Fedris – preventie-opdracht voor arbeidsongevallen bij ondernemingen” gepubliceerd. In beide rapporten is de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) betrokken en zijn de conclusies belangrijk voor een preventieadviseur.

Proefproject coronavaccinaties op de werkvloer bij grote bedrijven

  • COVID-19
  • Informatie voor de behandelende artsen
04.01.2022

Negen bedrijven in België zijn in de week van 20 december 2021 gestart met coronavaccinaties op de werkvloer. Het gaat om Agfa-Gevaert, Aperam, ArcellorMittal, BASF, Evonik, GSK, Janssen Pharmaceutica, SCK en Solvay. Het proefproject verloopt in samenwerking met de federale Taskforce Vaccinatie en de werkgeversfederaties Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, en het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen.

De expertiseartsen en hun opdracht

Informatie voor de behandelende artsen
18.05.2018

Zowel in een bedrijfscontext als in een privésituatie als patiënt komt men niet alleen in contact met de huisarts of specialist, maar krijgt men ook te maken met een expertisearts, zoals een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, een adviserend arts van het ziekenfonds, een controlearts. Buiten die expertiseartsen die in het algemeen wel gekend zijn, is er nog de RIZIV-arts, de verzekeringsarts, CARA-arts, de arts van de FOD Sociale Zekerheid.