Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Elke dag worden er in België vijf onveilige bouwwerven stilgelegd

  • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
  • Arbeidsongevallen
  • FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Bouw
06.10.2017

Er worden in België elke dag vijf bouwwerven stilgelegd omwille van onveilige omstandigheden. Dat aantal blijft stabiel maar onrustwekkend is dat het aantal controles met een kwart is gedaald. De bouwsector is zelf voorstander van meer controles.

Ambtenaren FOD WASO ook bevoegd voor controles productveiligheid

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
03.04.2015

Een ministerieel besluit heeft de ambtenaren van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) bevoegd gemaakt voor het vaststellen van inbreuken inzake productveiligheid.