Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

30 jaar Transport & Logistics Awards

 • Basiseisen (arbeidsplaatsen)
 • Arbeidsongevallen
Vervoer en opslag
21.12.2023

Op 11 mei 2023 werden de Transport & Logistics Awards voor de dertigste keer uitgereikt. Meer dan 1.400 VIP’s uit de transport- en logistieke sector konden de winnaars van de acht reguliere prijzen toejuichen, waaronder de “Truck Safety Award”. Daarnaast werd de winnaar van de Super Transporteur wedstrijd, die werd georganiseerd ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Transporteur van het Jaar, bekendgemaakt.

Basisveiligheidsopleiding tijdelijke of mobiele bouwplaatsen: advies HRPBW, praktische opleidingen Constructiv en geactualiseerde BeSWIC-berichten

 • Basiseisen (arbeidsplaatsen)
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Arbeidsongevallen
 • Industrie
 • Bouw
06.02.2023

Omdat de basisveiligheidsopleiding in de bouw enkel via de CAO van 12 mei 2022 was geregeld (en dus enkel van toepassing was binnen PC 124), gaven de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk (HRPBW) op 10 januari 2023 het advies om het toepassingsgebied te verruimen tot elke manuele of intellectuele activiteit die op de bouwplaats wordt uitgevoerd door werknemers en aannemers die zich ertoe verbinden bouwwerken of werken van burgerlijke bouwkunde uit te voeren.

CAO Basisveiligheidsopleidingen voor de bouwsector

Basiseisen (arbeidsplaatsen)
Bouw
12.08.2022

De sociale partners van de bouwsector (paritair comité 124) hebben op 12 mei 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) “Basisveiligheidsopleidingen” gesloten. Deze CAO trad op 1 april 2022 in werking, met een overgangsperiode van 6 maanden. Er is bovendien een extra periode van 6 maanden mogelijk als het om objectieve en/of praktische organisatorische redenen voor de betrokkenen niet mogelijk is om te voldoen aan de bepalingen.

De risico’s van werken aan ondergrondse waterleidingen: opleiding van AquaFlanders en andere initiatieven

 • Basiseisen (arbeidsplaatsen)
 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Bouw
 • Productie en distributie elektriciteit, gas, water en afval
03.05.2022

Een strikte hygiëne bij werkzaamheden aan ondergrondse leidingen is van cruciaal belang voor de kwaliteit van drinkwater. Dit vraagt om de juiste kennis en vaardigheden. Door de krachten te bundelen voor één gezamenlijke vakopleiding, zetten de Vlaamse waterbedrijven in op een uniforme en correcte uitvoering van de werken door alle uitvoerders.