Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Vergiftiging en antidota: symposium Antigifcentrum en andere informatiebronnen

 • Gevaarlijke stoffen
 • Chemische agentia
09.06.2022

Op 12 mei 2022 organiseerde het Antigifcentrum een avondsymposium met als titel “Intoxications versus antidotes: are we prepared?” Dit wetenschappelijk event richtte zich tot iedereen die als hulpverlener met vergiftigingen in aanraking komt, zoals (spoed)artsen, (klinisch) toxicologen, apothekers, verpleegkundigen, brandweerdiensten, enzovoort.

Nieuwe Max-affiche rond de gevaren van kwartsstof en geluidsoverlast bij spooractiviteiten

 • Gevaarlijke stoffen
 • Lawaai
 • Arbeidsongevallen
 • Bouw
 • Vervoer en opslag
26.01.2022

In 2017 lanceerde de Unie van Aannemers van Spoorwegwerken (UASW) samen met de Federatie van Algemene Bouwaannemers (FABA) en Constructiv de stripfiguur Max in haar campagne “Max voor veiligheid, hij is op het goede spoor!”. De campagne stond in het teken van enkele zintuigen die essentieel zijn om spoorwegrisico’s te beheersen, namelijk “horen, zien en gezien worden”.

Risico op zuurstofgerelateerde branden in ziekenhuizen waar Covid-19 patiënten worden behandeld

 • Brandpreventie
 • Gevaarlijke stoffen
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
17.02.2021

Het “Joint Research Centre” (JRC) publiceert jaarlijks ten minste één ‘Chemical Accident Prevention & Preparedness’ bulletin. Het doel van het bulletin is inzicht te verschaffen in de lessen die zijn getrokken uit ongevallen die zijn gemeld in het “European Major Accident Reporting System” (eMARS) ten gevolge van de Sevesorichtlijn.

Veilig omgaan met droogijs

Gevaarlijke stoffen
Vervoer en opslag
27.11.2020

Update 12/07/2023

Ieder jaar zijn er wereldwijd incidenten met gekoeld vervoer met droogijs. De Europese Industriële Gas Organisatie (EIGA) sensibiliseert over deze risico’s, zoals brandwonden en verstikkingsgevaar.

Silicose in opmars?

 • Gevaarlijke stoffen
 • Beroepsziekten
 • Vervaardigen niet-metaalhoudende minerale producten en andere verwerkende industrie
 • Bouw
04.11.2019

Update 06/04/2023

Silicose is een vorm van stoflong (een longaandoening) die veroorzaakt wordt door het inademen van kwartsstof. Het is sedert 1963 als beroepsziekte in België erkend. Omdat het aantal mijnwerkers, steenhouwers en werknemers in gieterijen en de keramische industrie over de jaren heen daalde en welzijn belangrijker wordt in de bedrijfsvoering (en dus veiligheidsmaatregelen genomen worden), zijn het aantal gevallen van silicose ook sterk gedaald.

Onderzoek over de meest gevaarlijke stoffen en risicosectoren in de EU

Gevaarlijke stoffen
14.05.2019

Het onderzoek in opdracht van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en uitgevoerd door het Instituut voor arbeidsgeneeskunde, heeft nieuwe methodes gebruikt om gevaarlijke stoffen en sectoren te identificeren die het grootste risico voor werknemers in de Europese Unie (EU) vormen.

EU-OSHA werkt samen met ECHA om het beheer van gevaarlijke stoffen op het werk te bevorderen

Gevaarlijke stoffen
13.05.2019

Het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) werken samen als partners om de goede praktijken te bevorderen en het beheer van gevaarlijke stoffen op de arbeidsplaats aan te moedigen. De instrumenten en informatie van ECHA zijn een essentieel hulpmiddel in het kader van de campagne voor een gezonde werkplek ‘Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan!’.

Beheersing van het gebruik van gevaarlijke stoffen overeenkomstig de wettelijke eisen inzake veiligheid en gezondheid op het werk

Gevaarlijke stoffen
07.08.2018

De Europese Unie (EU) heeft een reeks wettelijke bepalingen opgesteld om werknemers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van gevaarlijke stoffen. Maar hoe werkt dit in de praktijk? En hoe weten we zeker dat alles in het werk wordt gesteld om werknemers te beschermen?

Verstikkings- en vergiftigingsrisico’s in de horeca en voedingssector: ook in deze sectoren zijn er gevaren van besloten ruimten

Gevaarlijke stoffen
 • Voeding, dranken en tabak
 • Verschaffen accommodatie en maaltijden
19.07.2018

Update 12/07/2023

Op 13 mei 2018 raakten uitbaters van een café bewusteloos bij het aansluiten van een biervat, waarbij koolstofdioxide is vrijgekomen. De klanten vonden hen, raakten ook licht bedwelmd, maar slaagden erin de hulpdiensten te verwittigen.

Onderschat het brandrisico van onkruidbranders niet

 • Brandpreventie
 • Gevaarlijke stoffen
Landschapsverzorging
11.09.2017

Bij openbare besturen worden er meer en meer pesticiden verboden, waarbij dat op termijn zelfs zal leiden tot een totaalverbod. Ook bepaalde pesticiden zijn verboden te gebruiken door de particulier, behalve door professionele gebruikers bij die particulieren. Hierdoor moet men op zoek gaan naar alternatieve methoden om onkruid te bestrijden.