Op de blog vindt u overzichtsartikels over welzijn op het werk. Er wordt steeds doorgelinkt naar relevante en interessante informatie over het besproken onderwerp.

 

Richtlijnen modernisatie historisch waardevolle liften

Arbeidsmiddelen
22.04.2024

De Federale Overheidsdienst Economie en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) hebben samen richtlijnen opgesteld rond de modernisatie van historisch waardevolle liften, die afwijken van de standaardoplossingen voor de modernisatie van liften.

Europese studies rond gezondheid, welzijn en arbeidsomstandigheden van professionele muzikanten

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
Kunst, amusement en recreatie
10.10.2023

De voorbije jaren verschenen op Europees vlak enkele studies rond het welzijn van muzikanten. Tegen de achtergrond van de COVID-19-pandemie vonden de afgelopen jaren enkele ontwikkelingen plaats in de muziekindustrie, die een impact hebben gehad op de bredere creatieve en culturele sectoren.

Genomineerden en prijswinnaars Matexpo awards 2023

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
 • Beschermingsmiddelen
Bouw
21.09.2023

Matexpo, de vakbeurs voor bouwmaterieel, vierde van 6 tot en met 10 september 2023 haar 40ste editie in Kortrijk Xpo. Een belangrijk thema dit jaar was duurzaamheid. De politieke situatie en economische gevolgen daarvan hebben veel bedrijven getoond dat alternatieve brandstoffen en aandrijvingsvormen, zoals elektriciteit, waterstof, synthetische diesel enzovoort, steeds belangrijker worden. De beurs kende 35.000 m2 aan expositieruimte en ontving een kleine 40.000 bezoekers.

Lancering veiligheidspaspoort in de podiumkunsten

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
 • Arbeidsongevallen
Kunst, amusement en recreatie
27.06.2023

Werken in de podium- en eventsector is niet zonder risico. Niet enkel bij podium- en eventtechnici, maar ook bij andere medewerkers moet er gewaakt worden over een veilige werkomgeving. Op 1 juni 2023 lanceerde het paritair comité van de podiumkunsten (PC 304) twee tools die daarbij kunnen helpen: het veiligheidspaspoort en een geüpdatete versie van ARIANE. 

Nieuw KB historische liften en update webpagina’s over liften en roltrappen

Arbeidsmiddelen
22.12.2022

Op 21 december 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit (KB) van 27 november 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften. De insteek was een oplossing te vinden voor historische liften door enerzijds een langere termijn voor modernisatie en anderzijds een voldoende hoog veiligheidsniveau (die slechts beperkte risico’s opleveren en aanvaardbaar worden geacht) te voorzien.

Europees veiligheidspaspoort voor de theater- en eventindustrie

 • Arbeidsplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Kunst, amusement en recreatie
25.10.2022

Het Sociaal Fonds Podiumkunsten (PC 304 voor de Vlaamse gemeenschap) heeft samen met het ‘Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound’ (RITCS) en het steunpunt voor de productionele, ontwerpende, en technische krachten van de brede culturele sector (STEPP) middelen van het Europees Sociaal Fonds gekregen om een hybride opleidingstraject op te maken en zo een Europees veiligheidspaspoort te behalen.

Het Europees kettingzaag certificaat: verplicht vanaf 1 september 2019 in bossen van de Vlaamse overheid

Arbeidsmiddelen
Landbouw, bosbouw en visserij
27.04.2020

Update 21/11/2022

Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die met een kettingzaag werkt in de Vlaamse openbare bossen over het ‘European Chainsaw Certificate’ (ECC) beschikken. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wil daarmee de veiligheid van de kettingzaaggebruiker vergroten en ongevallen vermijden.

Campagne geschikt huishoudmateriaal van het werkbaarheidsfonds voor de dienstencheques

 • Arbeidsmiddelen
 • Dienstenchequewerknemers
Reinigingsbedrijven en dienstencheque
01.08.2019

Geschikt en ergonomisch materiaal is essentieel voor de huishoudhulp. Daarnaast moet het materiaal ook goed onderhouden zijn. Slecht onderhouden of beschadigd materiaal verhoogt de risicofactoren verbonden met de houding, de inspanning en de herhaling van handelingen. Al deze factoren kunnen negatieve gevolgen hebben voor de huishoudhulp.

Veilig omgaan met prefab elementen: van transport tot plaatsing op de werf

 • Arbeidsmiddelen
 • Hijsen of heffen van lasten
Bouw
20.03.2018

Update 07/03/2023

FEBE, de federatie van de Belgische prefab betonindustrie, heeft een flyer ontwikkeld waarbij in 8 stappen op een ludieke manier de aandacht wordt gevestigd op het veilig storten van beton in dubbele wanden.

Veiligheidsrichtlijnen voor diepfundeerders

 • Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Arbeidsmiddelen
Bouw
19.02.2018

Update 28/03/2023

De Belgische Vereniging Aannemers Funderingswerken (ABEF) heeft op 8 september 2017 tijdens de internationale vakbeurs voor bouwmaterieel MATEXPO zijn eerste studiedag gehouden. Op deze druk bijgewoonde studiedag kwamen hun activiteiten voor diepfundeerders aan bod: veiligheid, omgaan met risico’s, stroomschema van technieken om deze risico’s te beheersen en een herwerkte opleidingscursus.